Ugeplanernes indhold

Kreative aktiviteter

De kreative aktiviteter bliver beskrevet på følgende måde:

Titel eller navn på aktiviteten
Anvendelse – Udførelse – Evt. efterbehandling – Evt. brugt som dokumentation - Aflevering

De enkelte kreative aktiviteter er kategoriseret både efter de 6 læreplanstemaer og de 10 vidensområder / ”klogheder”. Gennem de forskellige kreative aktiviteter kan børnene lære – alt – og derfor indgå i en hvilket som helst læreplan - og derved være med til at udvikle børnene intellektuelt indenfor et udvalgt emne eller tema.

Se også nærmere i - Index og ordlister på emner og indhold.

Lege og spil

Alle legene bliver beskrevet på følgende måde:

  • Legens titel eller navn:
  • Legebeskrivelse:
  • Aldersgruppe:
  • Antal deltagere:
  • Rekvisitter:
  • Evt. benærkninger:

Legene er kategoriseret både efter de 6 læreplanstemaer og de 10 vidensområder / ”klogheder”. Alle lege kan derfor indgå i en hvilket som helst læreplan og derved være med til at udvikle børnene intellektuelt indenfor et udvalgt emne eller tema.

Se også nærmere i - Index og ordlister på emner og indhold.

Rim og remser

Når børn gentager rim og remser, lærer de sproget og ordenes værdi og betydning at kende gennem rytmen, remsen og gentagelsen.
Desuden har alle rim og remser, selv om indholdet kan være nonsens, en skjult eller hentydende værdi.
Vi formidler i denne database de rim og remser, som kan betegnes som kulturarv og derfor er tilgængelige.
Nyere rim og remser er underlagt rettigheder, der gør, at vi desværre ikke må kopiere og indsætte dem i denne database. I den forbindelse kan vi kun henvise til bøger og litteratur.
Du må derfor selv, gennem biblioteket, finde frem til de nyere og nyeste rim og remser, som findes i børnebøger og billedbøger.
Rim og remser står i alfabetisk orden. Se også nærmere i - Index og ordlister på emner og indhold.

Legetøj

Legetøjet er kategoriseret både efter de 6 læreplanstemaer og de 10 vidensområder / ”klogheder”.
Ved at lege med bestemte udvalgte stykker legetøj kan børnene lære alt - og derfor kan legetøjet indgå i en hvilket som helst læreplan og derved være med til at udvikle børnene intellektuelt indenfor et udvalgt emne eller tema.

Se også nærmere i - Index og ordlister på emner og indhold.

Historier og bøger

Denne database er under konstant udbygning og bliver hele tiden suppleret med nye historier og bøger til børn fra 0 og op til 5-7 år.
Det betyder, at også litteraturen til de helt små børn findes her.

Historierne / bøgerne bliver beskrevet på følgende måde:

Titel
Emne eller tema – Forfatter – Illustrator - En kort omtale af bogens indhold – samt evt. bemærkninger.

Historierne eller bøgerne er kategoriseret både efter de 6 læreplanstemaer og de 10 vidensområder - ”klogheder”. Alle bøger kan derfor indgå i en hvilket som helst læreplan og derved være med til at udvikle børnene intellektuelt indenfor et udvalgt emne eller tema. Se også nærmere i - Index og ordlister på emner og indhold.

Planter - Træer - Blomster - Urter

For børn er alle planter, buske og træer interessante og de kan lide at kikke på dem.
Hvis børn skal blive ved med at være nysgerrige overfor naturens mangfoldighed af planter, afhænger det fuldstændigt af de voksnes positive holdninger hertil.

Børns interesse og deres mulighed for at udvikle interesse for planter, både i vindueskarmen, drivhuset og i naturen er afhængig af, om de får lov til at være nysgerrige, får lov til at iagttage, beundre, undersøge og opdage. Planter er også levende væsener, men de kan bare ikke flytte sig. De må blive på den samme plads i naturen eller i deres urtepotte hele deres liv.
Om planterne skal børnene lære deres udseende og navne at kende, lære farverne at kende, kende deres betydning og lære respekt for planternes betydning for os mennesker.
Planterne står i alfabetisk orden. Se også nærmere i - Index og ordlister på emner og indhold.

Dyr

For børn er alle dyr interessante og som de for det meste udviser meget stor interesse for.
Hvis børn skal blive ved med at være nysgerrige overfor både større og mindre dyr, afhænger det fuldstændigt af de voksnes positive holdninger hertil.

Børns interesse og deres mulighed for at udvikle talent for dyr, natur og naturvidenskab, er afhængig af, om de får lov til at være nysgerrige, får lov til at undersøge og opdage.
Børn skal lære fortrolighed med de forskellige dyr, lære at udvikle respekt, ansvar og forståelse for alle dyrs betydning og for alle levende væsener.

Børnene skal så vidt muligt møde dyrene, lære deres udseende og navne at kende, lære farverne at kende, kende arter og deres betydning – og lære at vise respekt for alle levende væsener.
Dyrene står i alfabetisk orden. Se også nærmere i - Index og ordlister på emner og indhold.

Fugle

For børn er alle fugle interessante og som de for det meste udviser meget stor interesse for.
Hvis børn skal blive ved med at være nysgerrige overfor både større og mindre fugle, afhænger det fuldstændigt af de voksnes positive holdninger hertil.

Børns interesse og deres mulighed for at udvikle talent for fugle, natur og naturvidenskab, er afhængig af, om de får lov til at være nysgerrige, får lov til at undersøge og opdage.
Børn skal lære fortrolighed med de forskellige fugle, lære at udvikle respekt, ansvar og forståelse for alle fugles betydning og for alle levende væsener.

Børnene skal have mulighed for at iagttage, betragte og lære fuglenes udseende og navne at kende, lære farverne at kende, kende arter og deres betydning – og lære at vise respekt for alle levende væsener.
Fuglene står i alfabetisk orden. Se også nærmere i - Index og ordlister på emner og indhold.

Insekter - (omfatter også orme og bløddyr)

For børn er alle insekter krible-kravle dyr, som de udviser meget stor interesse for.
Hvis børn skal blive ved med at være nysgerrige overfor insekter og smådyr, afhænger det fuldstændigt af de voksnes positive holdninger hertil.
Børns interesse og deres mulighed for at udvikle talent for natur og naturvidenskab er afhængig af, om de får lov til at være nysgerrige, får lov til at undersøge og opdage.
Insekterne skal ses forstørrede og de skal tegnes, så ligheder og forskelle opdages.

Der skal tælles ben, vinger, dækvinger, følehorn og farverne skal konstateres – for hvert nyt insekt.
Insekter der er hentet i fra naturen, skal altid atter udsættes og børn skal lære, at alle insekter har en plads i naturens store kredsløb.
Insekterne står i alfabetisk orden. Se også nærmere i - Index og ordlister på emner og indhold.

Husk – det vigtigste af alt – at lege!