Vejledning til ugeplanerne

Oversigten over ugerne - indeholder beskrivelser af en omfattende mængde aktivitetsmuligheder, der alle tager udgangspunkt i læreplanerne, da formålet er at udvikle børns viden og kompetence på alle områder.
I kan selv vælge mellem mange forskellige temaer og aktiviteter – og indsætte det I vælger i jeres egen plan.

Ved hver måneds begyndelse - kan du finde aktiviteter indenfor forskellige udviklingsområder - ”klogheder”.
Udviklingsområderne – "læreplans" temaerne og kloghederne - fordeles over alle ugerne.

Da nogle af læreplanens 6 hovedafsnit er meget omfattende, er der indenfor nogle af hovedafsnittene flere delafsnit. Det gælder især indenfor:

 1. Alsidig personlighedsudvikling – hvor 3 delområder forekommer
  • Personlige kompetencer (at blive jeg-klog) – selvindsigt og evnen til at handle på en måde, der er tilpasset denne viden
  • Eksistentielle kompetencer (at blive livskloghed) – evnen til at erkende situationer og episoder, hvor etiske, æstetiske og religiøse faktorer er i indbyrdes balance
  • Intuitive kompetencer (at være fornemme-klog) - evnen til at fornemme hvad der (sikkert) vil ske, at tankelæse og tænke synkront
 2. Sociale kompetencer - der styrker udviklingen af social intelligens (at blive os-klog)
 3. Sproglig udvikling - der styrker udviklingen af sproglig intelligens (at blive ord-klog)
 4. Krop og bevægelse - der styrker udviklingen af fysisk intelligens (at blive krops-klog)
 5. Naturen og naturfænomenerne – hvor 2 delområder forekommer
  • Natur intelligens (at blive natur-klog) - at lære at finde og kende tinge i naturen – og at aflæse naturens kræfter og forstå, hvorledes disse påvirker menneskers livsvilkår
  • Matematisk intelligens (at blive tal-klog) - tælle, sortere og klassificere ting fra naturen, bruge matematik i praksis – (men også lege med tal - ligninger - geometri - topologi)
 6. Kulturelle udtryksformer og værdier – hvor 2 delområder forekommer 
  • Rumlig intelligens og kompetence udvikling (at blive billed-klog) - at opfatte og udtrykke dele af den rumlige verden nøjagtigt
  • Musisk intelligens og kompetence udvikling (at blive musik-klog) - at opfatte og udtrykke rytmer, toner, klangfarver og melodier

Husk – det vigtigste af alt – at lege!