Første uge

Husk – det vigtigste af alt – at lege.
Brug læreplanen som den er, eller opbyg og suppler med egne aktiviteter - eller fra databaserne. Planen er din.

Månedens potteplante:

Rhododendron simsii - Populærnavn: Azalea
Vanding: Vandes rigeligt, men tåler lettere udtørring
Gødning: Gødes let i sommerperioden
Anvendelse: Lyst. Under blomstringen ved stuetemperatur, efter blomstringen køligere.

Månedens potteplante er børnevenlig og hårdfør – og kan uden problemer udplantes, så børnene kan få stiklinger med hjem. Børnene skal have hjælp til at passe deres egen plante – som kan afleveres i børnehaven igen og ombyttes med en anden plante.

Månedens træ / busk:

Hvidgran – som slet ikke er hvid, men grålig. Den vokser langsomt.

Mærkedag:

Ingen – med mindre du selv opretholder en tradition.

Særlig begivenhed:

 

Ugens tema:
Læreplansområde:
Kloghed:

Børneperspektivet – ugerne 45 – 46 - 47
Sociale kompetencer
Os-klog

Aktiviteter:

Hvad har børnene / de voksne ansvar for?
Sociale positive faktorer er alle de ting, som har indflydelse på, hvordan og hvorledes både det enkelte menneske og de forskellige grupper i et samfund har mulighed for at udvikle frihed og lighed – samt på at løse opgaverne med at hjælpe hinanden i både offentlig og privat regi.
Derved får alle børnene i børnehaven et socialt ansvar og sociale forpligtelser.
Der skal være en fælles vilje til at gøre noget for hinanden – især over de børn i børnehaven, som af sociale årsager har behov herfor.

Børnene samles mandag i rundkreds og bliver spurgt:

  • Hvad skal de voksne gøre i børnehaven? – dernæst
  • Hvad skal børnene gøre i børnehaven?

Alle udsagnene nedskrives og henholdsvis børnelisten og voksenlisten skal gennemgås de næstfølgende dage.

Kreativitet:

En hilsen på kuverten
Alle børnene tegner med farver på A5 kuverter – gerne flere pr. barn – i kuverterne lægges enten en hilsen eller en tegning / billede af barnet. Kuverterne sendes til mormor/morfar / farmor/farfar og andre gode venner.

Ugens leg:

Kan du dufte din ven?

Legebeskrivelse:
Deltagerne står i en rundkreds og en vælges til blindebuk. Blindebukken går ind i midten af kredsen, får bind for øjnene og drejes rundt. Blindebukken skal dufte til de andre deltagere og prøve at gætte, hvem der er hvem.

Aldersgruppe: 3 år og opefter
Antal deltagere: Minimum 8 personer
Rekvisitter: Tørklæde

Rim:

Min fader var så rig en mand
Han gav mig en gård
Hvad hedder gården?
Gården hedder Lirum
Stander ud i Virum

Min fader var så rig en mand
Han gav mig en hest
Hvad hedder hesten?
Hesten hedder Opistand
Gården hedder Lirum
Stander udi Virum

Min fader var så rig en mand
Han gav mig en ko
Hvad hedder koen?
Koen hedder Mælkistrip
Hesten hedder Opistald
Gården hedder Lirum
Stander udi Virum

Min fader var så rig en mand
Han gav mig en ged
Hvad hedder geden?
Geden hedder Gimmergik
Koen hedder Mælkistrip
Hesten hedder Opistald
Gården hedder Lirum
Stander udi Virum

Min fader var så rig en mand
Han gav mig en so
Hvad hedder soen?
Soen hedder Gryntegrynt
Geden hedder Gimmergik
Koen hedder Mælkistrip
Hesten hedder Opistald
Gården hedder Lirum
Stander udi Virum

Min fader var så rig en mand
Han gav mig en gås
Hvad hedder gåsen?
Gåsen hedder Snadidam
Soen hedder Gryntegrynt
Geden hedder Gimmergik
Koen hedder Mælkistrip
Hesten hedder Opistald
Gården hedder Lirum
Stander udi Virum

Min fader var så rig en mand
Han gav mig en and
Hvad hedder anden?
Anden hedder Rapirap
Gåsen hedder Snadidam
Soen hedder Gryntegrynt
Geden hedder Gimmergik
Koen hedder Mælkistrip
Hesten hedder Opistald
Gården hedder Lirum
Stander udi Virum

Legetøj:

Legetøj og redskaber, der stimulerer os-kloghed
Legetøj børnene skal deles om at benytte – sammen
Dyrefigurer/ bondegård og zoo m.m.
Seriedukker og dyr
Rekvisitter
Samle- og bytteobjekter og kort

Historie:

En mus, der har brækket halen, en frø, der ikke kan svømme og en engel, der græder
En rigtig god historie med stof til snak og eftertanke. Om de ikke helt almindelige oplevelser, der kom til fortælleren på en ganske almindelig morgen gå tur i maj. Han møder mange, der har brug for hjælp. Den hjælp han giver, er dog ikke helt almindelig.

Blomst:

Nu er der næsten ikke flere blomster tilbage i naturen, så børnene skal ud i skoven og samle mos, grankogler og små stykker træ og andet, som skal lægges til tørre til vinter dekorationer.

Urt:

Vild kørvel – som vokser overalt – brug blade og stilke – til salat tilsætning og i supper.

Dyr:

Odder -
Kropslængde 60-95 cm, halelængde 30-55 cm, vægt 8-12 kg. Ret sjælden at få øje på og er mange steder sjælden at finde. Den opholder sig mest i Jylland (og få steder på Sjælland) omkring øde områder ved moser, bække og åer.

Er overvejende kun aktiv om natten, men kan ses på uforstyrrede steder om dagen, hvor den svømmer rundt og leger. Lever næsten udelukkende af fisk og kan tilbagelægge flere kilometer hver nat til forskellige fiskeområder.

Fugl:

Edderfugl - 60 cm. Almindelig ynglefugl blandt andet på Anholt, Læsø, Samsø, Endelave, Saltholm og Bornholm. Reden er foret med mørkegrå dun, som hunnen gnider af sig med næbbet. Som regel ruger hunnen så fast, at man kan komme helt ind på livet af den, uden at den flygter.

I den norske skærgård bygger man småhuse til edderfuglene med indtil tredive reder i hvert, og med tørt tang til underlag, for at de kostbare dun ikke skal ødelægges.

Edderfuglen trækker dunene hen over æggene, når den forlader reden, på samme måde som gråænder, spids ænder og mange andre andefugle gør det. I begyndelsen af maj lægger edderfuglen 4-6 store, aflange grågrønne æg. Det er den talrigeste andefugl i vore farvande om vinteren. Man kan for eksempel tit se dem i flokkevis i Store Bælt, når de stryger lavt hen over vandet med tunge, langsomme vingeslag, eller når de ligger og dykker efter snegle og muslinger. 130.000 skydes årligt.

Insekt:

Nu er de fleste almindelige insekter gået i hi eller har forpuppet sig. De ligger nede i jorden, under sten og fliser og bark og blade – og der skal de have ro til at hvile sig indtil foråret.

 

Husk:

 Ansvar

To børn lige knust en rude.

De spillede fodbold og lige pludselig fløj bolden op på ruden og knuste den. Det er meget svært at afgøre, hvem der sparkede til bolden, fordi de begge rørte ved bolden samtidig. Derfor vil ingen af dem være ved at have knust ruden. Faktisk er de begge to på vej fra stedet, så når det opdages, at ruden er knust, kan man ikke finde ud af, hvem der har gjort det.

Ansvar er en forpligtelse – men ansvar er også at passe på.

Ansvar og forpligtelse viser sig på tre måder:

- Man forpligter sig til at sørge for, at noget bestemt ikke sker

- man kan ved at have ansvaret også forpligte sig til, at noget bestemt skal ske - 

- og man kan desuden ved at have ansvaret forpligte sig til at gøre eller udføre noget ganske bestemt, såfremt noget ganske bestemt pludselig sker.

Ansvar er desuden, at når man påtager sig og indvilger i at have ansvaret for noget bestemt, påtager man sig også en forpligtelse til at sikre, at tingene er som de skal være og ikke bliver anderledes, end alle forventer, de skal være.

Hvis man påtager sig ansvaret for noget, som allerede er sket, bærer man derved også ansvaret for, hvad der er hændt og man anses for at være årsagen til dette.

Man kan tage ansvaret for noget, som kan være meget krævende og alvorligt – men det kan også være nemt, let og ligetil. Uanset om det er det ene eller det andet, medfører det altid, at den som har påtaget sig det også bærer skylden, hvis noget går galt.

Det er ikke så ligetil for små børn at forstå begrebet ansvar, men de forventer naturligt, at forældrene tager sig af dem, hvis de har behov for noget.

Forældreansvar er et klassisk begreb – ligesom søskendeansvar. Ansvaret overfor de mennesker, man er tættest på i hverdagen - for pædagoger og lærere de børn, man tager sig af, samt kolleger og samarbejdspartnere - kan ligeledes være ansvarsfuldt og forpligtende. Det samme gælder overfor de dyr, som er i ens varetægt.

Børn skal lære at påtage sig ansvar i overensstemmelse med deres alder og udvikling.

Her er det første og største ansvar ubetinget at være hjælpsomme overfor yngre børn.

Herfra går en lige linie til de næste ansvarsopgaver for børn, og det er at hjælpe til i hjemmet, passe på sine egne og andres ting, påtage sig ansvaret for små eller større opgaver i børnehaven og skolen.

Sammen med barnet kan man lave en ansvarsliste over opgaverne – og snakke om forpligtelserne.