Anden uge

Husk – det vigtigste af alt – at lege.
Brug læreplanen som den er, eller opbyg og suppler med egne aktiviteter - eller fra databaserne. Planen er din.

Mærkedag:

Ingen – med mindre du selv opretholder en tradition.

Særlig begivenhed:

 

Ugens tema:
Læreplansområde:
Kloghed:

At høre og forstå
Sproglig udvikling
Ord-klog

Aktiviteter:

Høre og forstå færdigheder
Leg med at adlyde enkle mundtlige anvisninger –

  • Leg på gulv: gå, stå, stræk op, stræk frem, læg jer ned osv.
  • Børnene skal prøve på at huske to på hinanden følgende anvisninger
  • Børnene skal prøve på at huske en serie af på hinanden følgende anvisninger (4 år)
  • Leg: så skal du gøre sådan – og sådan – og sådan osv. – anvisningerne og bevægelser gentages.

Kreativitet:

Et kunstnerisk måltid
Der skal males med akryl maling på gamle skiver rugbrød.
”Malebrødet” må gerne udstilles på malede paptallerkener.

Ugens leg:

Jeg var til te hos kejseren i dag

Legebeskrivelse:

Deltagerne sidder i en rundkreds.
Den første deltager, Lotte, skal præsentere sig ved at finde på et tillægsord der har samme begyndelsesbogstav som hendes navn, f.eks. Leende Lotte. Lotte siger: ”Jeg var til te hos kejseren i dag og der mødte jeg Leende Lotte”.
Deltageren ved siden af Lotte, Birgitte fortsætter således: ”Jeg var til te hos kejseren i dag og der mødte jeg Leende Lotte og Barske Birgitte.
Legen fortætter indtil man er nået kredsen rundt.

Aldersgruppe: 5 år og opefter – brug børnenes egne navne, når du leger den med mindre børn
Antal deltagere: Minimum 8 børn
Rekvisitter:

Rim:

Nede i fru Hansens kælder
Kan man købe frikadeller
Når man køber margarine
Må man ikke stå og grine
Når man køber æg
Må man ikke lave skæg

Legetøj:

Legetøj og redskaber, der stimulerer ord-kloghed:

Historie- og billedbøger
Skrive- og tegnematerialer
Ord- og lydpuslespil

Historie:

Leg sproget frem, (2008)
af Lotte Salling.
Hop et ord, lav et rim og leg med sprogets rytme. Beskriver over hundrede let tilgængelige sproglege, der stimulerer børns sproglyst.Indhold: Sproget leges ind - Sprogstimulerende omgivelser - Introduktion til sproglegene - Lege med lyde og grimasser - Lege med rim og remser - Sprog- og sanglege med musik, krop og bevægelse.

Blomst:

Vintergæk

Urt:

Slåen

Dyr:

Dromedar – interessant dyr

Fugl:

Blåmejse - 12 cm. Almindelig ynglefugl i næsten alle vore skove. Blåmejsens føde svarer til musvittens. Den bygger som regel rede i træhuller eller rådne træstubbe, men ruger også i mejsekasser. Blåmejsen starter æglægningen i begyndelsen af maj og lægger to kuld om året med 8-14 rustprikkede hvide æg i hvert; flere end vore andre sangfugle.

Insekt:

Insekterne hviler sig.

Husk:

At høre og forstå

At høre er at registrere - forskellige lyde - at nogen snakker sammen – og at der bliver sagt et eller andet.

At lytte aktivt er en proces, hvor man retter sin fulde opmærksomhed mod lydene – eller aktivt og deltagende prøver på at forstå, hvad meningen og hensigten er med, hvad der bliver sagt eller talt om.

At forstå er at begribe, fatte og indse, hvordan det umiddelbart forholder sig eller hvad hensigten og meningen med lydene er. Det er muligt at forstå en samtale ved at indleve sig i eller sætte sig ind i sagen, regne ud og derved opfatte meningen.

Man forstår når man reelt kan erkende hvad der sker og hvordan tingene forholder sig – og derefter kan fortolke og udlægge sagen. Derved viser man også, at man har en viden om det pågældende.

Når et menneske lytter aktivt, bliver der på basis af lyde og ord dannet indre billeder, som viser hvad der måske foregår. Alle mennesker bliver nødt til at koncentrere sig for at indfange lydene, ordene eller beretningen. 

Hvis børn skal have mulighed for at lære at lytte, høre og forstå, må de have mulighed for langsomt at træne sig i det ved at svare på spørgsmål.

At koncentrere sig i længere tid kræver vedholdenhed og mange gange udholdenhed. Også det skal man øve sig i for at lære det grundigt.

For mange børn er det en vanskelig proces, fordi det kræver både ro og opmærksomhed i de nære omgivelser.  Børnene lytter og hører for at prøve at finde ud af, hvordan de kan få viden om verden. Støj, larm, uro og manglende mulighed for at kunne rette opmærksomheden mod det, der er vigtigt, destruerer børnenes koncentration.

Derfor skal barnet lære at forstå, at man skal være stille for at kunne lytte, være opmærksom for at kunne forstå, - og koncentreret for at kunne modtage beskeder og viden.

Den voksne - som formidler en besked, fortæller en god historie eller vil lære børnene om noget nyt – må hele tiden være opmærksom på, at sproget og teksterne skal være lydrette, da børn ikke har de samme forudsætninger for at kunne koncentrere sig, være opmærksomme og lytte og forstå.