Tredje uge

Husk – det vigtigste af alt – at lege.
Brug læreplanen som den er, eller opbyg og suppler med egne aktiviteter - eller fra databaserne. Planen er din.

Mærkedag:

Ingen – med mindre du selv opretholder en tradition.

Særlig begivenhed:

 

Ugens tema:
Læreplansområde:
Kloghed:

Objekters beskaffenhed
Natur
Natur-klog

Aktiviteter:

Flyde, synke, konsistens
Leg med vand går aldrig af mode.
Kan ting der kastes i vandet flyde – eller?
Det er spændende og interessant at iagttage. Det er vigtigt at finde gode og sikre muligheder for netop denne leg. Hvis der ikke er naturligt forekommende muligheder, så må vi finde på noget andet, bruge baljer el.lign.

Gode erfaringsoplevelser kræver tid til oplevelse, gentagelse og tid til fordybelse og undren.

Flyde – synke lege
Årstiden bør ikke være nogen hindring. Det er muligt at indrette sig indendørs og etablere et egentligt lokale til leg med vand, men det kan lade sig gøre at indrette sig på anden vis. Vandfade og baljer kan bruges. I forårs og sommertiden kan de små badebassiner benyttes. Endelig er det også muligt at tage på tur til sø og strand eller vandløb.

Objekter
Det er ikke altid objekternes størrelse, det kommer an på. Den fornuftige legende voksne samler sig en mangfoldighed af objekter til indendørs forsøg og forsøg i badebassin. Er der mulighed for at tage på tur, så kan både medbragte og indsamlede objekter anvendes.
Men de største oplevelser er vel nok de, der er forbundet med de flydende objekter, vi sætter i havet, i et vandløb eller vandhul, når vi er på tur.

Hvad kan ikke flyde?
Sten, jordklumper, metalstykker og knapper? Forskelligt legetøj?
En jordklump, der er sunket til bunds, er spændende at betragte. Den går i stykker og opløses. Til sidst er den væk. Der findes også jordklumper, som holder formen meget længe.
Hvad sker der med et stykke hugget sukker i et glas vand? En lille skålform af ler kan flyde – men bare et stykke tid? Små skibe af papir kan flyde en tid. Hvad med et stykke papir på størrelse med det, som skibet er lavet af? Hvad holder sig flydende længst?

Store og anderledes objekter
- som et barn måske dårligt nok kan løfte, kan også flyde. Det kan være den store stegegryde af støbejern, forskellige hule objekter, balloner, stykker af flamingo, forskellige plastikflasker – og noget kan bindes sammen, så det både kan flyde og bære bedre.
Det er også vigtigt at finde ud af, om noget, der er hårdt eller blødt, tørt eller fedtet, kan flyde og bære ting. Noget synker straks. Noget synker efter et stykke tid.

Vand og is
Vand kan bære, når det fryser til is – eller når det har et meget stort saltindhold. Det en stor oplevelse at skære isflager ud i et lavvandet vandhul. Vi oplever måske ikke vintre, hvor isen bliver tyk nok til, at der kan skæres isflager, der kan bære et barn - men selv tynd is kan der eksperimenteres med.

Glas
Forsøg med glas kræver stor opmærksomhed – og det er vigtigt at benytte beskyttelsesbriller. Men det er spændende at se, hvor stor en belastning et stykke aflangt glas har, når det bliver lagt mellem to bræddestykker, anbragt med afstand imellem. Afstanden kan varieres – og man kan gætte på styrken i de forskellige stykker glas.

Varmeledere
Her drejer det sig om varmeforplantning i metal, noget det er vigtigt at gøre børn fortrolige med.
I særdeleshed er det godt at lære dem, hvordan man undersøger, om noget er varmt, før de rører ved det.
Hertil er det bedst at bruge ståltråd i forskellig tykkelse. Vi skal prøve med forskellige længder – og skal huske at benytte læderhandsker til både børn og voksne.

Kreativitet:

Jord billeder
Du skal indsamle forskellige slags jord og sand, som anbringes i skåle, så børnene kan se, mærke, lugte og føle forskellen.
De forskellige slags jord skal sies – og blandes derefter op med acrylbinder – så det bliver til en tyk ”jordfarvet” maling.
Der må gerne tilsættes ganske lidt farvepulver til de forskellige siede jordtype blandinger, således at farverne bliver jordfarverne okker, sienna, umbra m. m.
Farverne males på træplader – og inden farven bliver tør, skal der ridses ”motiver” på pladen med en pind.

Ugens leg:

Stilleleg

Legebeskrivelse:
Alle deltagere sidder helt stille og tier helt stille. Den som først bevæger sig eller siger noget er ude af legen.

Aldersgruppe: 4 år og opefter
Antal deltagere: Minimum 2 personer
Rekvisitter: -

 

Rim:

Tommeltot faldt i vand
Slikkepot hjalp ham op
Langemand bar ham hjem
Guldebrand lagde ham i seng
Og lille Peter Spillemand løb hjem og sladred’

Legetøj:

Legetøj og redskaber, der stimulerer natur-kloghed
Naturdele
Puslespil med dyr, planter og redskaber
Vand, luft og ild instrumenter

Historie:

Verdens frækkeste fe - af Nick Ward
Sød og sjov historie om den lille frække fe, som gerne vil have ro og fred fra den store kæmpe, der gerne vil danse til høj musik.

Blomst:

Gederams – som vokser i skove, på heder, i enge – roden graves op – og bruges i suppe.

Urt:

Karse - vil gerne dyrkes i vindueskarmen.

Dyr:

Rotte – findes overalt og behøver vel ingen nærmere præsentation.

Fugl:

Toppet lappedykker - 50 cm. Almindelig ynglefugl overalt i landet ved større rør-bekransede søer. Når den toppede lappedykker svømmer, ligger den dybt i vandet med den lange hals højt hævet. Den dykker gang på gang efter fisk og vandinsekter, som den fanger med sit spidse næb.

Derimod ser man den næsten aldrig på land, hvor den kun vralter af sted med besvær, fordi fødderne sidder helt tilbage på kroppen. I parringstiden hører man lappedykkernes gennemtrængende skrig og ser dem udføre deres karakteristiske parringsceremonier. Inde i rørbevoksninger bygger den toppede lappedykker en flydende rede af rørstumper og forrådnede plantedele. I juni lægger den 3-5 aflange, blåhvide æg med hvid kalkbelægning.

Æggene antager snart en gulbrun farve. I den første levetid søger de små zebrastribede unger hvile på ryggen af de gamle fugle. Sidder de på hannen, kommer hunnen svømmende med fisk til dem. Hvis lappedykkeren aner uråd, dykker den ned, efter sigende med ungerne siddende på ryggen, og søger skjul i rør skoven.

Insekt:

Insekterne sover stadig

Husk: