Fjerde uge

Husk – det vigtigste af alt – at lege.
Brug læreplanen som den er, eller opbyg og suppler med egne aktiviteter - eller fra databaserne. Planen er din.

Mærkedag:

Ingen – med mindre du selv opretholder en tradition.

Særlig begivenhed:

Store legeplads uge – hvor legepladsen fejes og sandkassen rives – alle aktiviteter skal foregå ude – og der tændes bål hver dag. Aktivitetslegene leges hver dag ugen igennem.

Ugens tema:
Læreplansområde:
Kloghed:

Leg og eksperimenter
Natur og naturfænomener
Natur-klog

Aktiviteter:

Eksperimentering
Historie:

En dreng er så heldig, at han har sin egen private lup. Med denne lup går han på opdagelse. Han ser på alt gennem luppen og leger, at han er en, som finder nye insekter og ting. Alle de spændende ting, han finder, lægger han i små bægre.

Men en dag finder han pludselig noget, han ikke ved, hvad er. Han må derfor eksperimentere, lave et lille forsøg, for at finde ud af, om det han har fundet er en lille bille eller et lille frø.

Prøv at lade børnene eksperimentere – lige meget med hvad – men lad dem prøve sig frem.
Leg er en virksomhed - for virksomhedens egen skyld.
Der er ikke noget mål med legen, når den begynder, men undervejs opdager den, der leger meget ofte, noget, som skal undersøges eller afprøves nærmere. Derved ændrer legen sig og bliver til en aktivitet eller virksomhed med formål og mål.
Et eksperiment er et forsøg, især af videnskabelig karakter.
Et forsøg er et eksperiment, der går ud på at opdage noget om noget - en prøve på at finde ud af, hvordan det eksempelvis forholder sig med levende væsener, ting og genstande.
(Nogle forsøg kan udvikle sig til at blive et vovestykke, og i den forbindelse bør man tænke på sikkerheden for liv og helbred.)

Det er ved hjælp af forskellige redskaber, at børns opmærksomhed på at opdage nye ting, bliver vakt.
Desværre er mange af disse redskaber næsten ikke til rådighed for små børn – og heller ikke så meget for de større.
Her bliver der bragt nogle korte beskrivelser af de redskaber, som alle børn burde have adgang til, for at skærpe deres legende interesser for at lege og eksperimentere med både levende og døde ting fra naturen:
Luppen – et forstørrelsesglas
Kikkerten - giver en forstørrende virkning over afstand Vandkikkerten – en ny verden åbner sig under vandet Mikroskopet – usynlige små ting bliver store

 

 

Kreativitet:

At grave en tegning ned
- i sandkassen - og lade den ligge en dag
- i muldjord – og lade den ligge i en, måske to dage
Alle børnene afleverer hver en tegning
Vi graver dem ned – og graver dem op
- og ser på, hvordan de har forandret sig.
- Er de blevet pænere – grimmere –
- De har under alle omstændigheder forandret sig og er nu blevet til en helt anden tegning.

Ugens leg:

Omvendt

Legebeskrivelse:
Alt skal gøres omvendt og omvendt af, hvad der bliver sagt.
”Den som er den” kan f.eks. sige: Nu sætter vi os ned! – hvorefter alle står op.
Eller der bliver sagt: Sig ligesom en fugl! – Hvorefter alle siger som et dyr.
Eller – Alle skal gå forlæns! – og alle går baglæns – osv.
Således kan legen fortsætte – og børnene skiftes til at sige, hvad man ikke skal gøre.

Aldersgruppe: 3 år og opefter
Antal deltagere: 4-24 deltagere
Rekvisitter: Ingen

Rim:

Abel Spendabel
Hvad koster din sabel?
To mark og to
Ifald den er go’
Vil du ha’
den af kobber
så gå til
din svoger
vil du ha’ den af glas
så gå til
Bajads

Legetøj:

Legetøj og redskaber, der stimulerer naturkloghed
Naturdele
Puslespil med dyr, planter og redskaber
Vand, luft og ild instrumenter
Konstruktionslegetøj generelt
Geometriske klodser

Historie:

Bøger om luft, vand og ild.

Blomst:

Skovsyre eller Almindelig surkløver - Skovsyre eller Almindelig surkløver - Svagt lilla kronblade med hvide eller røde årer. 5-12 cm høj. Almindelig i skove. Blomstrer april-maj.

Urt:

Brændenælde – vokser overalt – klip de nye blade fra – bruges til te, i suppe og i sammenkogte retter

Dyr:

Snog - Længde 60-100 cm. Kendt for de gule nakkepletter. Meget almindelig over det meste af landet. Opholder sig mest i nærheden af vand, i nærheden af sumpe, grøfter og damme. Kan bevæge sig over store områder og ses derfor også ofte i det åbne land. Snogen er en god svømmer og den er ikke giftig.

Fugl:

Halemejse – 14 cm. Den mindste af mejsefuglene - yngler i løv og bladskove og træffes også i store haver, hvor underskoven er lidt sumpet og fugtig. Reden er en meget kunstfærdigt bygget kugle af mos og lav, vævet sammen med spindelvæv. Indgangen findes øverst på siden, og indvendig er den foret med tusinder af små fjer og dun.

Halemejsen bor og færdes sammen i familieflokke. Om vinteren færdes ofte mange forskellige mejser sammen, hvor de finder forskellig føde sammen. Om vinteren sover halemejserne sammen i en klump for at holde varmen.

Insekt:

Så er insekterne ved at komme på benene og på vingerne.
Løft sten eller fliser for at se, hvad der gemmer sig – og tag nogle ind i et glas et lille stykke tid, - men husk at sætte dem ud igen.

Husk:

Her bliver der bragt nogle korte beskrivelser af de redskaber, som alle børn burde have adgang til, for at skærpe deres legende interesser for at lege og eksperimentere med både levende og døde ting fra naturen.

Luppen - er et forstørrelsesglas, en samlelinse eller et system af flere sammensatte samlelinser, der danner et forstørret, opret og indbildt billede af en genstand, der er anbragt inden for brændvidden. Selv helt små børn har glæde af at bruge en lup, fordi de nemt lærer at bruge den – og hele tiden har succes ved at gå på opdagelse.

Kikkerten - er et optisk instrument med linser (refraktorer) eller spejle (reflektorer), der i kraft af - dels et større lysindsamlede areal end selve øjets pupil kan rumme, - dels en forstørrende virkning - får fjerne genstande til at synes nærmere, tydeligere og mere lysstærke.

I prismekikkerten vendes billedet med to prismer, som samtidig gør linseafstanden mindre (strålegangen foldes og forløber et stykke i glas, hvad der giver kortere vejlængde); herved bliver kikkerten kort og let og kan bygges som dobbeltkikkert (binokulær kikkert) for begge øjne.

Gøres objektivafstanden større end øjenafstanden, opnås en betydelig plastisk virkning; forstørrelsen er 6-12 gange.

Modsat de nævnte har teaterkikkerten (hollandsk kikkert, Galileis kikkert) en spredelinse som okular; den er meget kort og let, giver god klarhed, men ringe forstørrelse, kun 2-3 gange.

Den astronomiske kikkert eller Keplers kikkert består af to samlelinser, objektiv og okular, på samme akse og giver et omvendt billede; i den terrestriske kikkert ophæves denne ulempe af en ekstra vendelinse.

Børn fra 3 års alderen er i stand til at anvende en kikkert og samtidig forstå, at kikkerten er et redskab til at få tingene tættere på sig.

Vandkikkerten - er en specielt konstrueret kikkert, ved hjælp af hvilken man kan se gennem vandoverfladen og eftersøge ting i vandet eller på havbunden.

De lette vandkikkerter har også ofte et lille kamera monteret, så det er muligt at tage billeder af det ting, barnet ser i vandet (undervandskamera). Når billedet senere vises på en fladskærm, får barnet et bedre indtryk af de ting, det har opdaget.

Mikroskopet - kan være monokulært, til ét øje, eller binokulært, et arrangement, hvor man ser med begge øjne gennem to okularer, der mødes i en fælles akse. Der findes også binokulære mikroskoper med to uafhængige optiske akser, som mødes i et fælles brændpunkt.

Det forstørrede billede kan affotograferes, når der monteres et kamera over okularet. Dette kaldes mikro fotografering.

Mikroskopet har givet alle børn et stærkt forøget kendskab til mikrokosmos – og bakteriologi, celleforskning og metallurgi er eksempler på områder, hvor man i høj grad støtter sig på anvendelsen af mikroskopet.

Mindre børn kan vanskeligt bruge det almindelige mikroskop, da de endnu ikke forstår, at de små ting de kikker på, forefindes så på tæt på dem. – Imidlertid er der opfundet gode mikroskoper (der almindeligvis forstørrer fra 3 til 200 gange) til mindre børn. Kan det forstørrede samtidigt vises på en skærm, får børnene en klar fornemmelse af det, der undersøges.