Fjerde uge

Husk – det vigtigste af alt – at lege.
Brug læreplanen som den er, eller opbyg og suppler med egne aktiviteter - eller fra databaserne. Planen er din.

Mærkedag:

Skærtorsdag og Langfredag

Særlig begivenhed:

Vi har Påskeferie

Ugens tema:
Læreplansområde:
Kloghed:

Blande farver
Kulturelle udtryksformer
Billed-klog

Aktiviteter:

Blande farver
Børnene skal lære, at når man blander bestemte farver sammen, bliver farven en anden. Børnene skal have lov til at eksperimentere med farveblandingerne – og lære, at for mange farver, som blandes sammen, ikke altid giver smukke farver.

I praksis giver den danske billedkunstner og kunstpædagog Anna Marie Holm i sin revolutionerende bog - ”BABY-ART 0-3åriges billedskabende virksomhed” - eksempler på, hvordan helt små børns leg og eksperimenter med farver og farvegivende materialer sætter sig spor i deres bevidsthed.
Legen med farver er en åbenbaring – og oplevelserne børn får ved at kunne forholde sig til farver gennem prismets farvespektrum, motiverer til yderligere eksperimenter og lege, som er med til at lære dem om både naturfænomener, billedkunst og skønheden i naturen.

Kreativitet:

Vendebilleder
Materialer – Små pap terninger og farver.
Børnene skal male på pap terningerne – en god form. De tegner eller maler et billede på hver side, så alle billederne kan vendes.

Hvert billede har forskellige farver.

Ugens leg:

Rød eller hvid?

Legebeskrivelse:
Rødt saftevand og almindeligt vand hældes op i hver sit glas.
Deltagerne dufter til saftevandet og vandet og får bind for øjnene.
Deltagerne skal dufte igen og gætte om det er saftevand eller vand der duftes til.

Aldersgruppe: 4 år og opefter
Antal deltagere: Minimum 2 personer
Rekvisitter: Glas, rødt saftevand, almindelig vand, tørklæde

Rim:

En lille hvid dukke
Rejste til Paris
Paris var lukket og nøglen var brukket
Det var synd
for den lille hvide dukke

 

Legetøj:

Legetøj og redskaber, der stimulerer billed-kloghed
Tegne-, farve- og formningsmaterialer
Optisk legetøj og redskaber til at bearbejde rummelighed
Mønster- og mosaikspil

Historie:

 

Blomst:

Vild kørvel – vokser overalt – unge stilke og blade til te, salat

Urt:

Gulerod – en grøntsag, som alle børn skal kende

Dyr:

Ræv - Kropslængde 60-80 cm – vægt 3-8 kg. Almindelig udbredt over hele landet. Kan træffes i alle typer skove og i det åbne landskab, hvor den på enge og heder er meget aktiv hed højlys dag.

Er desuden blevet aktiv i byerne, både i parker og i villahaver. Tilhører hundefamilien ligesom den nyligt indvandrede mårhund og ulven. Mest nat aktiv. Anlægger et kompleks af gange i jorden med flere indgange, mest på skråninger, men også i villahaver under verandaer, udhuse og lignende.

Bog:

Ræv og hare - af Sylvia Vanden Heede
En humoristisk og poetisk højtlæsningsbog for de ældste børn i børnehaven om Ræv og Hare. De bor ude i skoven med Ugle som nabo. Vi hører om deres dagligdag, om konflikter og opklaringen af små og store mysterier.

Fugl:

Sanglærke - 18 cm. Vores næst almindeligste fugl og den største trækfugl, der kommer hertil, i slutningen af januar eller i begyndelsen af februar. Fra slutningen af september til ind i november trækker den tilbage til de vestlige Middelhavslande. Findes næsten overalt, hvor der ikke er bebygget eller skov.

Føden består af frø og insekter. Reden findes i græstotter eller højt græs i en fordybning og er bygget af strå. Fra sidst i april til først i maj lægger den 3-5 lysegrå æg med røde, brune og grå pletter.

Yngler igen omkring første juli. Lærken synger, så snart den er kommet til landet og bliver ved til hen i august; den synger næsten altid højt oppe i luften.

Insekt:

Skovsnegl sort, A. áter - Indtil 130 mm lang. Kan være næsten hvid eller hvid med sort ryg, sjældnere grå eller brun. Meget almindelig i alle vore skove, hvor den i fugtigt vejr kan være tilstede i ubehagelige mængder på veje og stier.

Skovsneglen er næsten altædende. De ovale æg er 4x5 mm store og har en uigennemsigtig skal. De lægges i jorden i klumper på 20-50.

Æggene eller de små unger, der er grønlighvide med sort hoved, overvintrer, medens de voksne dør, når frosten sætter ind.

 

Husk:

En farve

- er synsindtryk af lys af en bestemt bølgelængde. Den oplevede farve afhænger derfor af bølgelængden (som opgives i nanometer (nm – 1nm er en milliardtedel meter).

Er bølgelængden på

760-630 opleves farven som rød

630-600 orange

600-560 gul

560-490 grøn

490-440 blå

440-400 violet.

I et prisme (eller et spektroskop) kan sollys spaltes op i et farvespektrum, hvor de nævnte farver kan ses – alle andre farver er en blanding af disse farver. Bliver samtlige farver blandet i det rette forhold, fås der hvidt lys.

Forskellige genstandes farve er bestemt af det lys, der tilbagekastes fra deres overflade.

En blå genstand er derfor en genstand, der opsuger alt lys undtagen blåt, som den tilbagekaster og som derfor opleves som hørende til den.

Børn vil meget gerne eksperimentere med prismer – og forundres over farvernes skønhed – og den altid eksisterende rækkefølge de fremkommer i.

Små børn på 4 års alderen kan sammenligne prismens farver med farver, de ser på genstande i deres omgivelser.

Legen med prismens farver og omgivelsernes tilsvarende giver børnene sansende farveoplevelser, som de naturligt eksperimenterer med, når de lægger farver på papir, lærred eller andet materiale.