Femte uge

Husk – det vigtigste af alt – at lege.
Brug læreplanen som den er, eller opbyg og suppler med egne aktiviteter - eller fra databaserne. Planen er din.

Mærkedag:

Ingen – med mindre du selv opretholder en tradition.

Særlig begivenhed:

For de fleste børn er dette den sidste uge før ferien.

Månedens potteplante i feriemåneden:

Hibiscus - Hawaiiblomst
Vanding: Holdes jævnt fugtig om sommeren, mere tør om vinteren
Gødning: Gødes regelmæssigt om sommeren, men gødes ikke om vinteren
Anvendelse: Meget lyst, gerne fuld sol. Sommer ved stuetemperatur, vinter køligere.
Kan anvendes ude om sommeren på et beskyttet sted
Oprindelse: Asien

Månedens potteplante er børnevenlig og hårdfør – og kan uden problemer udplantes, så børnene kan få stiklinger med hjem. Børnene skal have hjælp til at passe deres egen plante – som kan afleveres i børnehaven igen og ombyttes med en anden plante.

Ugens tema:
Læreplansområde:
Kloghed:

Ord på natur
Sproglig udvikling
Ord-klog – Natur-klog

Aktiviteter:

Ethvert fænomen i naturen bliver forklaret med ord,
som udtrykker fænomenets tilstand.
Eksemplerne nedenfor gør netop, at de udvalgte ord i de små historier om naturen og naturfænomenerne - tingene, situationerne og hændelserne - hver især får sin egen karakter og betydning.
Børnene skal lære ordene, og de læres bedst ved at vise billeder af fænomenet – og fortælle historier herom.

 • Vejret kan være meget forskelligt - bestemt af årstiderne, og alle mennesker har en holdning til vejret - forskellig alt efter hvor man opholder sig på kloden.
 • Varme er det modsatte af kulde og kan være fugtig eller tør.
 • Kulden er det modsatte af varme og kan være let eller hård, tør eller fugtig.
 • Tørken er en tilstand forårsaget af for meget varme, og den kan være voldsom og katastrofal.
 • Vinden kan blæse på mange måder, voldsom eller let, fra orkan til blide, milde vinde.
 • Vandet er varmt eller koldt, drikkeligt eller udrikkeligt, salt eller ferskt, hårdt eller blødt – og der kan være vandmangel eller oversvømmelse.
 • Sne falder til jorden på mange forskellige måder og findes i mange forskellige former.
 • Regnen kan falde voldsomt eller let, fra kraftig monsunregn til let støvregn, kan forårsage store oversvømmelser, men kan også være en velsignelse for både mennesker og dyr.
 • Landskaberne er forskellige fra verdensdel til verdensdel, fra egn til egn og kan være frugtbart eller goldt.
 • Kysterne og strandene ser ud som havet vil det, for bølgerne former kysterne og strandene gennem mange år.
 • Havene kan være store eller små, og bølgernes højde og voldsomhed er bestemt af vindens kraft og styrke.
 • Skovene kan være ufremkommelige eller åbne og lyse, så det er let at nyde at vandre igennem dem.
 • Engene kan være tørre gule strandenge eller fugtige, grønne og frodige enge med saftigt og tykt græs.
 • Moser kan være utilgængelige og farlige, dæmoniske og lumske, men også fristende at færdes i.
 • Klitter kan være store som ørkener eller små som sandbjerge og små runde høje, bevokset med marehalm.
 • Bjergene kan være høje og ufremkommelige, men nogle bjergkæder er åbne med smukke dale.
 • Universet. Universets lyde skulle være frygtelige og uforklarlige, mens stjernernes sange er blide og smukke.

Kreativitet:

Kul fra bål
Bålpladsen er blevet brugt flittigt den sidste uges tid og bliver måske stadig brugt.
Opsaml kolde kulstykker fra bålet og lad børnene tegne med det på hvide papstykker eller papir.
Du kan også skære lige grene af i passende stykker og lade dem forkulle over bålet , og – når de er kolde - benytte dem til tegnepind.
Daggammelt franskbrød kan bruges som ”viskelæder” – ifølge 1400 tals kunstneren Cennino Ceninis.
Virkningen ved at viske i kultegningen kan blive smuk.

Ugens leg:

Historie og viderefortælling

Legebeskrivelse:
En af deltagerne starter en historie, og efter tur skal de andre deltagere fortælle videre på historien.

Aldersgruppe: (4) 5 år og opefter
Antal deltagere: Minimum 3 personer og en voksen
Rekvisitter: -

Rim:

Bro, bro brille
Klokken ringer elleve
Kejseren står på sit høje hvide slot
Så hvidt som et kridt
Så sort som et kul
Fare, fare, krigsmand
Døden skal du lide
Den, som kommer allersidst
Skal i den sorte gryde
Første gang så la’r vi ham gå
Anden gang gør vi ligeså
Tredje gang så tager vi ham
Og putter ham i gryden

Legetøj:

Legetøj og redskaber, der stimulerer naturkloghed
Naturdele
Puslespil med dyr, planter og redskaber

Historie:

Sne - af Shulevitz.
Drengen og hunden oplever den uforfalskede glæde over den første sne. Snevejret forvandler langsomt den lille grå by til en farverig by med blå himmel.

Børnene ved Yangtze Kiang
Svend Otto S. berømte billedbog om floden, der skaber oversvømmelse, og om hvordan beboerne takler situationerne, med børnene i centrum.

Det gale vejr - af Peter Mouritzen
Når nissen, der maler byens vejr, får nykker, går alt galt i Bindegal By. Solen bliver grøn, månen blå og skyerne får papnæse på. Om der er mening med galskaben??.

Blomst:

Ranunkel lav, Ranúnculus repens - 20-45 cm høj opstigende eller opret stængel. Furede blomsterstilke. Almindelig i grøfter, skove, på marker og enge. Blomstrer maj-juli.

Urt:

Hybenrose – vokser i haver og hegn, skov og eng – pluk de fine blomster, som dufter godt og brug dem friske til te, rosenolie og rosengelé.

Dyr:

Hund - Tilhører den gruppe af husdyr, som er kendt af alle. Fra børnene er helt små, skal de have legetøj, som forestiller hunden og de skal lære, hvad den siger, lege og efterabe lyden.
Ligeledes skal børnene have fold-ud-bøger eller andre små bøger med billeder af dyret.

Fugl:

Flagspætte, stor - 25 cm. Almindelig ynglefugl i skovene. Danmarks almindeligste spætte. Spættens stemme er et kort skarpt skrig; men om foråret kan man høre hannens lokketone, som den frembringer ved en vedholdende trommen med næbbet mod en udgået gren. Navnet hentyder ikke til Dannebrogs farver; men fuglen kaldes også flekspætte, og flek hentyder ligesom resten af ordet til den plettede fjerdragt. Flagspætten lever mest af insekter, larver og koglefrø. Den mejsler reden ud i træstammerne med sit kraftige næb; en kort vandret gang fører ind til et stort hulrum inde i veddet, hvor fuglen lægger sine æg på et underlag af bløde træsplinter.

Insekt:

Snudebille, Platyrrhínys resinósus - 9-12 mm lang. Denne og de følgende 14 arter hører til snudebillerne, hvis navn kommer af det snudeformede forlængede hoved. Kan træffes hele sommeren, som regel siddende ubevægelig på stubbe eller stammer af løvtræer, især bøg. Den lever vistnok af svampe.

Husk:

Mange mennesker er af den opfattelse, at al menneskelig erkendelse og vurdering er et resultat af den årsagsbestemte natur og at naturen og virkeligheden derfor må bemærkes og gengives i alle ting og objekter, fænomener, situationer og hændelser - i alle tænkelige detaljer.

For at kunne udtrykke sig herom, er det derfor vigtigt at kunne sætte ord på alle de varierede forekomster, som viser sig - når alt kommer til alt – at være naturgivent. 

Ethvert fænomen i naturen bliver forklaret med ord, som udtrykker fænomenets tilstand.

Eksemplerne nedenfor gør netop, at de udvalgte ord i de små historier om naturen og naturfænomenerne, at tingene, situationerne og hændelserne hver især får sin egen karakter og betydning.

 • Vejret kan være meget forskelligt, bestemt af årstiderne – og alle mennesker har en holdning til vejret, som er forskellig alt efter hvor man opholder sig på kloden.
 • Varme er det modsatte af kulde og kan være fugtig eller tør.
 • Kulden er det modsatte af varme og kan være let eller hård.
 • Tørken er en tilstand forårsaget af for meget varme og den kan være voldsom og katastrofal. 
 • Vinden kan blæse på mange måder, voldsom eller let, fra orkan til blide, milde vinde.
 • Vandet er varmt eller koldt, drikkeligt eller udrikkeligt, salt eller ferskt, hårdt eller blødt – og der kan være vandmangel eller oversvømmelse.
 • Sne falder til jorden på mange forskellige måder og findes i mange forskellige former.
 • Regnen kan falde voldsomt eller let, fra kraftig monsunregn til let støvregn, kan forårsage store oversvømmelser, men kan også være en velsignelse for både mennesker og dyr.
 • Landskaberne er forskellige fra verdensdel til verdensdel, fra egn til egn og kan være frugtbart eller goldt.
 • Kysterne og strandene ser ud som havet vil det, for bølgerne former kysterne og strandene gennem mange år.
 • Havene kan være store eller små og bølgernes højde og voldsomhed er bestemt af vindens kraft og styrke.
 • Skovene kan være ufremkommelige eller åbne og lyse, så det er let at nyde at vandre igennem dem.
 • Engene kan være tørre gule strandenge eller fugtige, grønne og frodige enge med saftigt og tykt græs.
 • Moser kan være utilgængelige og farlige, dæmoniske og lumske, men også fristende at færdes i.
 • Klitter kan være store som ørkener eller små som sandbjerge og små runde høje, bevokset med marehalm.
 • Bjergene kan være høje og ufremkommelige, men nogle bjergkæder er åbne med smukke dale.
 • Universets lyde skulle være frygtelige og uforklarlige, mens stjernernes sange er blide og smukke.