Tredje uge

Husk – det vigtigste af alt – at lege.
Brug læreplanen som den er, eller opbyg og suppler med egne aktiviteter - eller fra databaserne. Planen er din.

Mærkedag:

Valdemarsdag d. 15. juni – hvor Dannebrog faldt ned fra himlen – der bør flages.
Børnenes flagsang – Se Rim

Særlig begivenhed:

Børnehavens sommerfest – hvor børn, pædagoger og forældre griller og spiser sammenbragt mad.

Der er tændt bål, bages snobrød og steges pølser over ilden.
Uge 25 kan ombyttes med uge 26

Ugens tema:
Læreplansområde:
Kloghed:

Natur
Alsidig personlig udvikling
Livs-klog

Aktiviteter:

At nyde naturen
At nyde naturen er noget mange børn først skal lære ved at færdes i og vænne sig til den.
Næsten alle børn elsker at lege i naturen og nysgerrigt gå på opdagelse.
Små børn fra 3-4 års alderen lærer meget hurtigt, at der er forskel på naturtyperne. De lærer hurtigt at kende forskel på typer som vadehav, klit, strandeng, vandløb, overdrev, hede, højmose, kulturskov og forskellen på næringsfattig og næringsrig sø.
På opslagstavlen skal der være billeder at forskellige landskabstyper, som vi snakker om.

Det er ved at færdes sammen med børnene i naturen, at deres opmærksomhed bliver rettet mod ligheder og forskelle i fauna, insekt- og dyreliv.

Kreativitet:

Bål hele ugen
Der skal tændes op på bålpladsen hele ugen, så børnene for mulighed for - i længere tid - at være tæt på (jord – luft – vand) ild.
Børnene skal om muligt være ude hele ugen – og måske sove i telt på legepladsen eller inde i børnehaven.

Ugens leg:

Vende tæppe

Legebeskrivelse:
Deltagerne står på et tæppe og skal forsøge at få tæppet vendt om, uden at nogen af deltagerne træder udenfor tæppet.
Også de voksne – forældrene – skal lege legen. For de voksne må legen gerne være en konkurrence.

Aldersgruppe: 4 år og opefter
Antal deltagere: 4 på hvert tæppe
Rekvisitter: Tæppe

Rim:

Pølse på risten, det si’r Kirsten
Pølse på døren, det si’r Søren
Pølse på munden, det si’r hunden
Pølse på natten, det si’r katten
Pølse på potten, det si’r rotten
Pølse på krus, si’r mus og lus

Børnenes flagsang
Mel.: Danmarks Dejligst vang og vænge.

Nu vi samles om vor flagstang
Med den gyldne top
Og imens vi synger flagsang
Glider flaget op
Dannebrog, du røde, hvide
Dig vi allerbedst kan lide
Alle danske børn må lære
Dannebrog at ære

Legetøj:

Legetøj
Naturdele
Puslespil med dyr, planter og redskaber
Vand, luft og ild instrumenter

Historie:

Bog til de voksne:
Børn, friluftsliv & natur - en brugsbog i naturpædagogik / Steffen Holberg
Indhold: Naturbørnehaven Solbakken ; Naturpædagogik ; På tur ; Børn, vand og strand ; På bakken ; I skoven ; Om vinteren ; Grej og håndværk ; Hjemme og ude ; At komme videre selv.
Med litteraturhenvisninger og internetadresser.

Blomst:

Snerle ager eller Jomfru Marias særkeærmer, Convólvolus arvénsis - 2-3 cm lang, hvid eller blegrød krone, udvendig på folderne mørkere rød, er kun åbne i solskin. Vellugtende. 20-60 cm lang slyngende stængel. Almindelig på marker og diger. Blomstrer juni-september.

Urt:

Hvidtjørn – vokser i hække, hegn og skovkanter – blomsten bruges til te.

Dyr:

Egern - Længde 19-24 cm – hale 11-21 cm – vægt 290-450 gram. Udbredt over det meste af landet, dog ikke på nogle af de mindre øer – Langeland, Ærø, Als, Endelave og Samsø. Især knyttet til nåle- og blandingsskove, men optræder også i byernes parker og i villahaver, hvor den gerne kommer til foderbrættet.

Fugl:

Gærdesmutte - 10 cm. Danmarks næstmindste fugl. Gærdesmutten er almindelig i skove og krat, hvor den bygger sin forholdsvis store rede i grenkløfter, mellem trærødder, i buske eller mellem stammernes tætte kviste. Reden er kuglerund med indgangshul på siden, bygget af blade og strå eller af mos og kviste og foret med hår, uld og fjer.

Foruden ynglereden bygger gærdesmutten også en eller flere reder, som hannen overnatter i. En sådan han-rede er ikke så omhyggeligt konstrueret og foret. De 6-7 små hvide æg har rustrøde prikker.

Gærdesmutten plejer at lægge det første kuld i begyndelsen af maj, og to måneder senere lægger den ofte endnu et kuld.

Insekt:

Skovmyre, Fórmica rúfa - Hun og han 9-11 mm, arbejderne 4-9 mm lang. Meget almindelig i vore skove, hvor den danner de velkendte store myretuer, hvis overjordiske del fortrinsvis er dannet af grannåle.

Overbygningen kan blive indtil 1,80 m høj og 18 i omkreds, men er i almindelighed ikke så stor. Den underjordiske del kan nå en hel meter ned i jorden.

En middel stor tue rummer ofte over 100.000 individer. Vingede myrer kan træffes næsten hele sommeren. De flyver ud på varme stille eftermiddage men danner ikke sværme.

De såkaldte ”myreæg”, der bruges som foder til stuefugle og akvariefisk, er tørrede pupper.

Husk: