At sanse - jord, sand, ild og vand

Vi trækker vejret for at kunne mærke jorden, sandet, ilden og vandet, som vi er en del af fra tidernes morgen. Børn har altid leger og eksperimenterer med disse fire elementer Det gør de for at få et grundigt kendskab til dem. Jord, sand ind og vand var i tidernes morgen børnenes første og bedste legetøj – og det er det stadig.

Jorden

- går vi på og vi kan mærke, om den er blød eller hård, tør eller fugtig, frugtbar eller gold. Fra jorden får vi vores afgrøder. Vi sover vandret på jorden eller på et underlag anbragt på jorden, eksempelvis en seng. Vi ved at tingene falder til jorden, når vi kaster en ting op i luften og at vores krop ligeledes falder til jorden på grund af tyngdekraften, som vi kropsligt prøver på at beherske ved hjælp af balance. Vi kommer af jord og bliver til jord.

Sandet

- er mineralkorn eller meget små bjergartselementer med en kornstørrelse mellem 0.02 og 2 mm. Det opstår mest ved forvitring af forskellige bjergarter eller ved knusning af sten i havets brænding mod kysten. Sand er løst og består af forskellige bestanddele, som almindeligvis er kvarts, magnetjernsten, feltspat, zirkon og glimmer. Det kan bruges til mange ting: mørtel, beton, glas og porcelæn – og vores krop kan mærke og føle sandet.

Ilden

- er opfundet af de første mennesker og har været i vores tjeneste siden. Ilden skulle vedligeholdes - hvis den gik ud var det både anstrengende og tidskrævende at skabe ny ild.. Ilden har altid haft en magisk kraft, da den kan optage og udslette os. Derfor bliver ilden også dyrket, fordi den kan varme vores krop, lyse op, opvarme rum, få vand til at koge og smelte hårde elementer – og ild kan også være helbredende. Mange mennesker opfatter ilden som hellig: Den Olympiske Ild, brudelys, livslys, hellige flammer m.m.

Vandet

- når det er friskt, er almindeligvis farveløst og smager og lugter ikke. Kroppen har brug for vand og vi vasker os og bader i rent vand for renhedens og velværens skyld. Noget vand indeholder bestemte salte og mineraler og kan derfor være sundt for vores hud - og helbredende, når vi drikker det. Vandet er derfor livgivende, så vi tillægger derfor vandet magiske kræfter. Der findes både blødt vand (med en meget lille del af magnesium- og kalciumsalte) og hårdt vand , som på hver sin måde har indflydelse på og betydning for vores krop. 

Børn leger og eksperimenterer med disse fire elementer, og det er vigtigt at have et grundigt kendskab til dem.

I de små haver lærer børnene om forudsætningerne for, at afgrøderne kan spire, vokse og udvikle sig til færdige planter.

I sandet og sandkassen lærer det lille barn om former og figurer.

I legen med bålets flammer lærer de om forudsætningerne for varme og kulde, om brændbarhed og lys og røg.

I vandet lærer de at fornemme velvære, fugtighed, vandets kræfter og glæden ved at kunne flyde og svømme.

Vedr. Sansning - bogen

Sanser og sanselighed. Essays om den sansede viden.