Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Et mini køleskab er en smart og praktisk måde at nedkøle barnets juice, saft, mælk og lignende?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

Børn lærer om kultur

3 børn som tilhører 3 forskellige etniske grupper med forskellige kulturer. De er så heldige, at de får mulighed for at lege sammen og derved kan de lære en masse af hinanden og blive gode venner.
Det er heldigvis tilfældet i mange danske børnehave, hvor børnene fra de er små kan lære af hinandens kulturelle værdier.
Kultur er dannelse i forhold til de fælles værdier, som har betydning for en gruppe mennesker. Derved skaber de en civilisation eller et samfund. Men kultur kan også være dyrkning og forædling af planter.

Børn som kommer fra forskellige kulturer og som er sammen i børnehaven og skolen, bliver assimileret og integreret.

Ved assimilation forstår man den ”proces”, hvorved personer med forskellig etnisk baggrund eller racer kommer i kontakt med hinanden indenfor livet i et samfund.

Integrering er den proces, hvori et samfunds forskellige enheder – som kan bestå af mange forskellige grupper fra eksempelvis Tyrkiet, Libanon og Iran bliver bragt i aktiv og koordineret overensstemmelse med den dominerende gruppes (danskernes) aktiviteter og mål. – I Danmark er integration den måde, hvormed danskere med den danske baggrund de er født ind i, hjælper andre etniske grupper med at forstå, tænke og leve i det danske samfund.

At ”lære af og sammen med i undervisning” bliver på denne måde et grundprincip for en flerkulturel pædagogik. Flerkulturel pædagogik bygger på samarbejde, at lære at arbejde sammen for at lære – at lytte til hinanden, at lære at forstå hinandens tanke og i fællesskab at udvikle det samfund, man er fælles om at bo i.

Gensidig forståelse, hjælpsomhed, imødekommenhed og tolerance er smukke og stærke menneskelige træk. Disse træk præger de moderne skandinaviske samfund – og derfor er både integration og flerkulturel pædagogik noget, som konstant bliver diskuteret og er til debat.

Børn kan lege sammen, være glade for hinanden, dele med hinanden og hjælpe og trøste hinanden - det smukkeste i forholdet mellem mennesker fra forskellige kulturer.

4 November 2010