Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Et mini køleskab er en smart og praktisk måde at nedkøle barnets juice, saft, mælk og lignende?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

Bekendtgørelsen omkring pædagogiske

Hvad skal børn kunne og vide når de er 5-7 år?

- før de begynder i skolen.

Bekendtgørelsen omkring pædagogiske læreplaner i daginstitutionen, § 8a i Lov om Social Service (Den såkaldte Servicelov) blev indført den 1. august 2004.

Bekendtgørelsen opstiller seks temaer, der skal danne udgangspunkt for det pædagogiske arbejde og anvise pædagogiske læreplaner.

De seks såkaldte tiltagsområder er følgende:

  1. Barnets alsidige personlige udvikling
  2. Sociale kompetencer
  3. Sprog
  4. Krop og bevægelse
  5. Naturen og naturfænomener
  6. Kulturelle udtryksformer og værdier.

Hermed anvises således nogle områder, og så er det ellers op til pædagogerne selv - i et samarbejde med forældrene, under kontrol af den enkelte kommunes sociale og kulturelle forvaltning – at foreskrive, planlægge og tilrettelægge temaerne, samt gennemføre, evaluere og konkludere arbejdets resultat.

Bekendtgørelsen har udstukket formål og principper for læringen i daginstitutionen, og en ekspertgruppe nedsat af ministeriet er kommet med deres bud på mål og indhold ud fra de seks temaer i de pædagogiske læreplaner.

Ekspertgruppens bidrag er egentlig kun tænkt som inspiration til den lokale læreplan, som udarbejdes i de enkelte daginstitutioner.

I Bekendtgørelsens § 1 står der om læring:

- Det pædagogiske personale skal støtte, lede og udfordre børns læring, som børnene er medskabere af. Læring kan både ske gennem spontane oplevelser og leg samt planlagte aktiviteter som pædagogen etablerer. I sidstnævnte tilfælde skal barnet sikres stimulering, fornyelse, fordybelse og forandring.

- I tilrettelæggelse af læringsmiljøet skal pædagogen sikre, at der tages udgangspunkt i det enkelte barns potentialer og kompetencer samt indrette læringsmiljøet, således at der tages hensyn til børnenes forskellige forudsætninger.Læringen skal være med til at sikre en harmonisk overgang fra daginstitution til fritidsliv og skole.1 July 2010