Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Et mini køleskab er en smart og praktisk måde at nedkøle barnets juice, saft, mælk og lignende?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

Fremtidens børnehave.

I disse år er det blevet mere og mere almindelig at benytte flere forskellige teorier, som alle har det til fælles, at de angiver vigtigheden af at udvikle børns intelligens. I den forbindelse vil det være praktisk at vide, hvilke intelligenser det drejer sig om – og hvordan disse overvejelser kan samstemmes med følgende 10 grundregler.

1. Bygningens indretning

2. Udvælgelse af legetøj (efter 10 intelligenser)

3. Mulighederne for at anvende forskellige lege (efter 10 intelligenser)

4. Antal af legetøjskategorier og rekvisitter

5. Mulighederne for at børnene kan lære gennem nysgerrighed og sociale aktiviteter

6. Rummenes funktionsmæssighed i forhold til de pædagogiske overvejelser

7. Mulighed for variable forandringer af rummene i forhold til børns alder og udviklingstrin

8. Mulighed for variable forandringer i forhold til årstiderne

9. Særlige overvejelser angående lys og lyd

10. Pædagogernes mulighed for at kunne arbejde optimalt i henhold til de krav, samfundet stiller til dem om at skabe de optimale rammer for fremtidens pædagogik. I flere år har forskning dannet rammerne for udviklingen af de børnehaver, som QUATTRO ARKITEKTERNE har udviklet.

Denne forskning – som drejer sig om at udvikle fremtidens børnehave – foregår i et samarbejde med Steenhold & Co. Kreative Netværk. Resultaterne heraf kan ses af de meget klare tilkendegivelser, som er beskrevet i de ovennævnte 10 punkter.

Forskningen og samarbejdet mellem parterne tager desuden også udgangspunkt i at:

??Leg bliver en væsentlig faktor i fremtiden samfund
??At læring udspringer af legende processer, hvori børn kan trives optimalt
??At forskningssamarbejdet mellem parterne er til for børnenes skyld

Der er ingen forskel på, hvorvidt vi som specialister er arkitekter eller forskere i pædagogisk udvikling med forskellig praktisk eller akademisk baggrund.
Kravene til os er, at vi sammen udvikler de rum, som kan give de optimale muligheder for at udvikler fremtiden børn til fremtidens samfundsborgere.
Det er hermed effektueret.18 August 2011