Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Et mini køleskab er en smart og praktisk måde at nedkøle barnets juice, saft, mælk og lignende?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

Et eller flere sprog?

Har du overvejet muligheden for at gøre dit barn flersproget fra starten?

Børn, der vokser op i en familie, hvor forældrene har forskellige modersmål, kan lære to-tre sprog samtidigt.
Det kan betyde, at barnets første ord kommer lidt senere end hos etsprogede børn. Det er også muligt, at det ene sprog vil være “stærkere” hos barnet end det andet. Sørg for, at sprogene ikke blandes sammen. Hvis mor taler ét sprog med barnet og far et andet sprog, skal det gøres konsekvent.

Måske er det også sådan, at der tales et andet sprog derhjemme end hos venner,
bekendte eller legekammerater. I så fald vil barnet have forskellige ordforråd på de
forskellige sprog, for det taler om andre ting med forældrene end med legekammeraterne.

Måske vælger I også at ansætte en au-pair, der taler sit modersmål med barnet. I givet fald er det vigtigt, at barnet også løbende har mulighed for at kommunikere på sit eget modersmål. Uanset, hvilke valg du træffer for dit barns sproglige udvikling, så er det bedst at træffe disse valg senest på dette tidspunkt. Selvom dit barn ikke kan tale, lytter det ihærdigt og suger alle ord, som det hører, til sig..

Kilde: www.barndomskanon.dk

11 December 2012