Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Et mini køleskab er en smart og praktisk måde at nedkøle barnets juice, saft, mælk og lignende?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

Shaken Baby Syndrom

Dette er ingen solstrålehistorier

 

Men vigtigt at gøre opmærksom på, hvor alvorligt - Shaken Baby Syndrom – er.

 

For nylig faldt der dom over en far, der havde rystet sit spædbarn til døde. Ikke for at kriminalisere forældre. Alle forældre kender jo den dér følelse af afmagt.

 

Nogle facts omkring symdromet:
Omkring 30 pct. Af de små børn dør af det.
Omkring 60 pct. får blivende skader som blindhed, epilepsi og spastiske lammelser.
Langt de fleste får småmén.

 

Det fleste små børn, som udsætter for det er oftest under 1 år.
Langt de fleste under seks mdr.

 

Barnets ufærdig hjerne er utrolig sårbar, så alvorlige rystelser medfører varige skader.
Det er uvidende forældre, som ryster deres små børn. Farligst er, når den voksne tager et solidt tag om brystkassen og ryster.
Blod opstemmes i hovedet og trykket derved stiger, fordi det ikke kan løbe tilbage til hjertet gennem karvenerne.

 

De små børn har en svag nakke-halsmuskulatur.

Det forholdsvis store hoved, som barnet ikke selv kan holde afstivet, fordi der endnu ikke er udviklet beskyttende fedtskeder, giver disse alvorlige skader.
Man må forestille sig, at barnets hjerne er som ”en klump sky i en plastboks” – skyen bevæger sig mere end boksen.
Hjernen kan i de værste tilfælde blive presses ned i kraniebunden, - hvilket medfører døden.

Desuden kan der ske det, at blodårerne under rystelserne strækkes under det hårde pres.

Dette giver direkte skader på hjernehinden. Disse stræk på hjerneceller og nervetråde giver barnet livslange problemer med epilepse, spasticitet og dårlig indlæring.

 

Små børn, som ankommer til hospitalet efter rystelse, har desuden altid små eller store hjerneblødninger. Det drejer sig om blødninger omkring respirationscentret, som barnet vil dø barn af – og desuden blødninger omkring synsnerven, der næsten altid ender med blindhed.

 

Små børn, som har været udsat for alvorlige rystelser, har følgende symptomer:
Sløvhed
Svag eller slet ingen kontakt
Dårlig vejrtrækning
Opkastninger
Ingen appetit

 

På hospitalet bliver barnet først undersøgt for infektioner som hjernebetændelse og meningitis.

Derefter følger helkropscanning – og naturligvis røntgen.
5 April 2012