Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Et mini køleskab er en smart og praktisk måde at nedkøle barnets juice, saft, mælk og lignende?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

Små børns leg med genstande

Forskningen i små børns udviking, især hjerneudvikling, er indenfor det sidste årti blevet intensiveret, eftersom de efterhånden mange resultater lader sig sammenligne. Denne type forskning har naturligvis stor betydning for udviklingen af fremtidens legetøj til helt små børn.
Denne lille artikel beskriver kort nogle traditionelle resultater – og giver nogle tips til forældrene. Alle forældre elsker at se deres små børn koncentrere sig om at være optaget af at udforske og opdage. Forældre elsker at iagttage deres baby, som koncentreret og vedholdende opdager og sanser ting, genstande og lyde m.m.
Forældre er derfor også naturligt opmærksomme på, om barnet har mulighed for at få kontrol over legetøjet, foruden – om legetøjet i det hele taget er anvendeligt.
Der er en tydelig udviklings rækkefølge for de stadier, hvori barnet ved at ”befamle” og berøre får kontrol over ting, genstande, objekter – og legetøj.

Forældrene bliver derfor opmærksomme på:
- hvilke genstande, objekter og legetøj, der vækker barnets opmærksomhed, og
- hvad der udfordrer eller indbyder barnet til at røre ved tingene?

Der er kun lidt forskel på, hvornår små børn på samme alder gør de forskellige ting, men alle børn gennemgår nøjagtigt de samme motoriske udviklingsprocesser.

Moderen som legetøj
Moderens nøgne krop, bryster og skuldre er babys første ”legetøj”. Moderens krop og ”sjæl” er ”redskaber”, som sikre baby føde, varme, tryghed og kærlighed og den første erkendelse af følelser og former.
Baby har ingen problemer med at erkende dette, i alle tilfælde sålænge barnet er på moderens krop. Men efterhånden bliver baby opmærksom på mange andre ting, bl.a. sine egne fingre, hænder og små genstande. Derved møder det lille barn sin første store udfordring; erkendelsen af tyngdekraften, af varme/kulde og af blødt/hårdt.

Små børns bevægelser
Rotation, flytning og vibration - er de tre former for bevægelse, som baby først foretager.

Rotation (en måned gammel) er babys små cirkelbevægelser med håndleddet, når det samtidig holder en lille ting (evt. en rangle) i hånden. Hvis barnet ikke samtidig kan se ranglen, vil det holde op med at udføre bevægelsen og slippe ranglen.
Baby får erfaring med ranglen ved:
- at holde ranglen i hånden
- at se på den
- at forandre ranglens udseende ved at rotere den frem og tilbage

Flytning (2-3 måneder gammel) er babys bevægelse, når legetøjet snart er tæt ved øjnene, snart længere væk fra øjnene. Barnet iagttager at det kan flytte legetøjet længere væk, så legetøjet ligesom bliver større og mindre. Fornemmelsen af at kunne flytte en genstand mærker barnet også i armen.
Barnet får erfaring med legetøjet ved:
- at det kan føre legetøjet tættere hen til sig
- at se det meget tæt på – (og stoppe i munden)
- at det skal have fat i legetøjet, hvis det skal kunne stoppes i munden

Vibration/ryste (3-5 måneder gammel) er barnets bevægelse ved at bøje i albue eller i håndleddet, og ryste legetøjet i små hurtige bevægelse og nøje iagttage virkningen. Hvis legetøjet samtidig med giver lyd eller lys fra sig ved at blive rystet, vil barnet fortsætte bevægelsen.
Barnet får erfaring med legetøjet ved:
- at bøje og strække og evt. at lytte til lyden eller se på lyset, som fremkommer ved bevægelsen
- at lyset/lyden ophører samtidig med at bevægelsen ophører

Erfaring og udvikling fortsætter ved, at det lille barn veksler mellem at kombinere disse tre helt grundlæggende bevægelsesmønstre.
Forældre vil naturligt være kritiske i valget af de små legegenstande, som støtter barnets opdagelse af verden, når de er bevidste og kender til denne udvikling om det lille barns udvikling af bevægelser.

Vedr. legegenstanden eller legetøjet skal forældrene være opmærksomme på:

1. at det er til at holde på (at få greb i)
2. er af ordentligt materiale
3. har erkendelsesfarver (ikke pastelfarver, men klare, dybe farver: Rød, gul, blå, grøn)
4. har en blød og metodisk klang eller lyd, evt. klart lys uden at blænde
5. at der er en årsagssammenhæng ved at lyd og lys fremkommer ved at bevæge det
6. tydelige fixpunkter evt. i form af ”venlige øjne og mund”, som barnet naturligt vil kikke på.

Bevægelsesformer
Herefter korte beskrivelser af dette lille barns videre udvikling af bevægelsesformer:

Med begge hænder og hver for sig
(4-5 måneder)

Når barnet opdager at det kan bruge begge hænder på en gang, finder det ud af, at det kan gøre to ting samtidig – have en ting i hver hånd og gøre forskellige ting med dem. Men barnet er endnu ikke i stand til at koordinere handlingerne, hvilket ført kommer ved 6-7 måneders alderen.

At holde sammen genstand med begge hænder
(også ved 4-5 måneder)

Ved at kunne bruge begge hænder opdager barnet, at det nu kan holde meget stærkt og fast om en genstand. Barnet opdager, at det kan holde på store ting, samt vende og dreje (rotere) tingen.

Legetøjet må nu også gerne være ”stort”, evt. store bløde tøjdyr, farvestrålende tøjbolde som barnet ikke slår sig på, når det ligger ned, kikker væk og slipper legetøjet.

At overføre fra den ene hånd til den anden
(5-6 måneder)

Det store spring i udviklingen er - give fra sig og give slip på -bevægelser – at kunne modtage og give. Barnet opdager, at et ikke kun kan gøre det med en hånd, men med begge hænder. En tilbagevenden til legetøj, som barnet nemt kan holde om med en hånd (med et sikkert og fast greb) vil barnet have glæde af.

Koordinerende handlinger med en genstand
(6-7 måneder)

Barnet erfarer, at begge hænder kan arbejde hver for sig med to forskellige ting. Barnet kan nu holde på en genstand med en hånd (en rangle), samt bevidst bruge den anden hånd til en kontrollerende bevægelse (f.eks. dreje ranglens kugler).
I denne fase kan gode aktivitetscentre være udviklende for barnet, men også genstande, som har flytbare trisser eller ting, som kan forskydes på en ramme.

Handlinger med to forskellige genstande
(7-8 måneder)

Nu kan barnet erfare, at begge hænder kan arbejde sammen. Barnet kan have en ting i hver hånd og lade tingene røre ved hinanden eller slå tingene mod hinanden for at frembringe en lyd.
Barnet kan med en hånd holde omkring en genstand, samtidig med at det med den anden hånd kan udføre en anden bevægelse med en anden genstand og prøve at sætte (nitte - vertikal konstruktion) de to genstande sammen.

Genstande ændrer form og giver lyd ved handling
(8-9 måneder)

Når barnet opdaget dette, bruger det nu begge hænder til alt muligt. Barnet klemmer, river og bøjer ved at bruge den ene hånd, og bruger samtidigt den anden hånd som skruestik.
Mange forskellige ting og redskaber kan bruges som legetøj – og der er næsten ingen begrænsninger. De bedste ting er sædvanligvis køkkenting, grydeskeer, plastikskåle og andet ufarligt, som naturligvis gerne må kunne give lyde fra sig, når der bliver slået på dem.

De instrumentelle handlinger
(8-9-10 måneder)

Disse er de sidste af de grundlæggende bevægelsesmønstre, som styrkes efterhånden som barnet vokser og dets muskulatur ændrer sig.
Herefter bruger barnet begge hænder på samme tid og til forskellige handlinger – bevidst! Det er nu blot et spørgsmål for barnet om at øve sig i funktionerne, erhverve erfaring og have godt småbarnslegetøj og værdiløse genstande nok til dette formål.
F.eks. begynder barnet at eksperimentere med at sætte ting oven på hinanden og stable klodser eller andre ting. Af legetøj får barnet glæde af klodser og værdiløse ting. Barnet kombinerer alle mulige forskellige ting og genstande for at finde ud af disses funktioner og kombinationer. Denne glæde ved at eksperimentere med funktioner fortsætter op til 2-3 års alderen, hvor den sociale leg sammen med andre som noget nyt finder indpas. Barnet leger derfor ikke, men arbejder hårdt på at finde ud af tingenes beskaffenhed, smag, lugt og tyngde – en nysgerrighed og evne til at eksperimentere med tingene, som fortsætter resten af livet på alle planer.

At arbejde hårdt – at lege?

Til sidst vil jeg knytte nogle få bemærkninger et barnets store aktivitet for at lære tingene at kende. Ofte ser barnets aktivitet ud som om den ender i kaos – hvad den også ofte gør!! Barnet skal helst, for virkelig at ”lege godt” arbejde hårdt, ja nærmest være tabt for omverdenen.
Dette at eksperimentere med funktioner er begyndelsen til, at barnet kan udvikle evner som koncentration, vedholdenhed, udholdenhed og intellekt.
Det lille barn arbejder alene (eneleg) med at lære tingene og verden på sine egne betingelser ved siden af andre (parallelleg).
Barnets leg er en aktivitet, som udelukkende tjener det ene formål at være en virksomhed for virksomhedens egen skyld. Men det er altid afhængig af forældrenes nærhed, opmærksomhed og trøst.
Resultatet med aktiviteten er for barnet underordnet, for aktiviteten og manipulationen med de mange ting og genstande (legetøjet) er tilfredsstillende i sig selv.

Respekten for det lille barns hårde arbejde og store leger derfor den største gave, som forældre kan give deres barn.

© 1992 Jørn Martin Steenhold

17 January 2012