Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Et mini køleskab er en smart og praktisk måde at nedkøle barnets juice, saft, mælk og lignende?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

Børn kendskab til forurening

Vi ser så tit børn fiske ved en å – eller at de leger at de fisker.

Det har menneskebørn gjort siden tidernes morgen, - fordi det er sjovt og spændende.

Men en dag, da de skal til at fiske, opdager de, at åen er forurenet af spildevand og stinker modbydeligt.

Det er naturligvis ulovligt at hælde spildevand i åen – som faktisk er et stykke smuk natur. Det forurener og ødelægger miljøet, ligesom det ødelægger børnenes dejlige leg med at fiske og lære åen at kende.

Miljø – er de naturbestemte og sociale ydre omstændigheder, der præger et levende væsens tilværelse.
Miljø er også de fælles forhold der gør sig gældende for et menneske, en gruppe mennesker eller et stort antal mennesker, som er bosiddende i et bestemt område.

Det lokalområde vi bor i, er præget af mange menneskers brug af området gennem årtusinder. Miljøet har ikke altid været det samme, men er blevet ændret i forhold til, hvad det skulle benyttes til.

I dag bliver bestemte miljøer – landskaber, naturdistrikter, lokalområder af særlig karakter, biotoper – fredet for at kunne bevares for eftertiden. Disse områder har ofte en særlig eller speciel betydning i kraft af deres særegne, originale eller skønne natur, plante- og dyreliv eller historisk betydning. Derfor bliver områderne beskyttet og bevaret, så alle kan komme og opleve betydningen.

Mange ganske almindelige miljøer bliver ofte forurenet med gift eller affald. Det kan være strande, skovbryn, enge eller marker. Forureningen kan være alt – fra almindeligt affald der bare er efterladt som skrot og skrammel og som det vil tage naturen mange år at nedbryde - eller forureningen kan også være så voldsom, at det påvirker folks sundhed.

Børn bliver meget hurtigt bevidste om, at det er forbudt at efterlade affald i naturen, samt at man ikke må smide papir og skrald på veje og gader. Desuden kan de også ofte mærke og sanse, hvis omgivelserne, jorden, luften eller vandet, er forurenet.

Opdragelse til miljøbevidsthed begynder mens børnene er små. Voksne skal vise sig som gode eksempler ved at demonstrere, forklare og anvise, hvordan man beskytter sårbare miljøer – men også børnehaven og skolen skal demonstrere miljøbevidsthed.

Efterfølgende er børnene meget hurtige til at bringe deres viden med hjem til forældre og søskende og derved påvirke deres egne omgivelser i den gode retning.

Det er vigtigt, at børnene allerede fra de er små får mulighed for at sanse den oprindelige natur. Det kan ske ved besøg, udflugter eller direkte længerevarende ophold med overnatning i et naturmiljø.

19 September 2012