Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Et mini køleskab er en smart og praktisk måde at nedkøle barnets juice, saft, mælk og lignende?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

Kan Danmarks kulturarv fremtidssikres?

Nyt digitaliseringsprojekt skal sikre alle danskere adgang til film og tv, tekst, billeder, genstande og lyd! De største kulturarvsinstitutioner har i en arbejdsgruppe under Kulturministeriet udarbejdet en digitaliseringsrapport med idéer og visioner for en fremtidssikret kulturarv. Målet er at digitalisere den danske kulturarv, så den bliver tilgængelig for alle.

Den 30. april kl. 10 præsenterer kulturarvsinstitutionerne og Kulturministeriet oplæget til digitaliseringsprojektet på Nationalmuseet. Se vedhæftede invitation.

 

Kulturarv stilles til rådighed for danskerne

Digitaliseringen af Danmarks samlede kulturarv kommer til at åbne helt nye muligheder. Hvor materialerne tidligere var knyttet til hver enkelt kulturinstitution, vil digitaliseringen betyde nye adgangsmuligheder og præsentationsformer. Digitalisering handler især om at stille kulturarven til rådighed for danskerne og skabe dialog om vores fælles historie, så alle kan bidrage med historier og materiale, der giver nye perspektiver på den danske kulturarv.

 

Fordelene er mange – her nævnes tre

Lettere adgang til det hele - alle steder fra. Kulturinstitutionernes samlinger er tit vanskeligt tilgængelige, enten fordi de geografisk befinder sig et bestemt sted, eller fordi de kan indeholde materiale, der er så unikt og skrøbeligt, at det er vanskeligt at give offentligheden adgang. Gennem digitaliseringen løses problemerne med forgængeligheden og med internettet overvindes den geografiske barriere, der ellers kan forhindre adgangen.

 

Nye, værdifulde sammenhænge på tværs. Med digitaliseringen bliver det pludseligt muligt at kombinere samlinger på tværs af fagområder og placering - med udgangspunkt i eksempelvis materialetyper, personer, emner, tid eller geografi. Det giver helt nye muligheder for at skabe overblik, indblik og sammenhæng for brugere, forskere, skoleelever, erhvervslivet og kultur- og historieinteresserede danskere.

 

Nye bidrag til kulturarven. Danskerne er ofte selv en vigtig kilde til ”viden om viden”, såkaldt metadata. Bidragene kan ske på mange måder, og kan f.eks. handle om, at ældre danskere eller danskere med særlig viden kan navngive steder og personer på ellers ubeskrevne billeder.

 

Et sats på volumen

Det store udbytte kommer først, når det er store mængder, der digitaliseres, som foreslået i rapporten, og når der digitaliseres fra alle væsentlige samlinger. Det er i samspillet mellem materialerne, at merværdien øges mærkbart. Institutionerne har allerede digitaliseret forskelligt materiale. Det kan man bl.a. få et indtryk af via den nyåbnede portal www.kulturperler.kb.dk

 

Læs mere om institutionernes fælles projekt på www.danskkulturarv.dk

Download digitaliseringsrapporten fra den 30. april via www.kum.dk

 

Yderligere oplysninger:

Om digitaliseringsrapporten: Svend Larsen, sl@statsbiblioteket.dk, 8946 2221

Pressekontakt: Anni Mogensen, anni.mogensen@natmus.dk, 3347 3007

24 April 2012