Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Et mini køleskab er en smart og praktisk måde at nedkøle barnets juice, saft, mælk og lignende?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

Theta-metoden

Man kommer ikke sovende til det – eller gør man??

Kan man sove sig til træning af hjernen, så det bliver nemmere at koncentrere sig, så det bliver nemmere at lære, og så man bliver en bedre læser? Ja, det viser erfaringen, at man i mange tilfælde kan, og når man kombinerer det med visualiseringsterapier der styrker selvtilliden, er der virkelig grobund for faglig udvikling, samt en fornyet glæde ved skolearbejdet.

Træningen (Theta-metoden) bruges i dag af mange med indlæringsvanskeligheder, ordblindhed og koncentrationsproblemer, og er et rigtig godt supplement til både den almindelige undervisning og specialundervisningen.

Træning/behandling med lys og lyd.

Teorien går i al sin enkelhed ud på at stimulere højre og venstre hjernehalvdel skiftevis synkront og diagonalt. På den måde laver man passivt de krydsøvelser mellem højre og venstre hjernehalvdel, som man ved, er så vigtige i forhold til indlæringen.

Under træningen/behandlingen ligger man med lukkede øjne og med briller og høretelefoner på. I brillerne er der røde blinkende lys, og i høretelefonerne er der ’helikopterlyde’ som baggrundsstøj, samt den valgte visualiseringsterapi. Brillerne indstilles, så man kan registrere blinkene, og lys og ’helikopterlyde’ korresponderer skiftevis diagonalt og synkront. En behandling varer omkring 40 minutter, og et behandlingsforløb består af cirka ti gange, der tilrettelægges individuelt.

På grund af lysblinkene er træningen ikke egnet til epileptikere og personer, der lider af lysoverfølsomhed.

Hvor der er lavet undersøgelser, der påviser virkningen af den fysiske træning med krydsøvelser, hop, balancegang mm, er der ikke dokumentation i samme omfang for denne relativt nye trænings-/behandlingsform. Resultaterne viser imidlertid, at de som gennemfører et behandlingsforløb, opnår en betydelig fremgang i deres koncentration, udtalekorrekthed, læsehastighed og –rigtighed, ligesom den generelle indlæring forbedres. Omkring 90 % melder om en positiv fremgang.

Fremgangen skyldes dels den passive træning af hjernen og dels den psykologiske effekt af de visualiseringsterapier, som man lytter til under træningen. Visualiseringerne har fokus på at styrke selvtilliden, og på at have øje for mulighederne i stedet for begrænsningerne. Dette er med til, at den enkelte genfinder lysten til at deltage aktivt i undervisningen.

Under træningen/behandlingerne opfordres eleven til at følge skolens anbefalinger for læsning, dvs læsetræning hver dag, og desuden at skrive lidt hver dag. Langt de fleste forældre melder tilbage, at hvor de tidligere havde problemer og diskussioner med deres barn omkring lektielæsningen, er der nu langt færre diskussioner, og barnet oplever succes og glæde ved pludselig at sidde overfor en tekst, der giver mening.

I takt med at skolearbejdet glider lettere øges selvtilliden og modet til at deltage endnu mere aktivt i undervisningen.

Test af træningen.

I foråret 2007 blev der på Hellerup Skole lavet et forsøg med fem drenge, som blev testet før og efter et træningsforløb . Testene viste fremgang på alle drengene, og resultaterne viser, at læsehastigheden blev øget med mellem 6 % og 40%, mens rigtigheden blev forbedret med mellem 9% og 15%.

Nedenfor fremgår resultaterne fra den elev, der oplevede mindst fremgang, og den elev, der oplevede størst fremgang.

Dreng, 11 år – 10 behandlinger:

Før behandlingerne Efter behandlingerne

F læser i SL40 F læser i SL40

53 % rigtige, 26,5 sek 61 % rigtige, 25 sek

Rigtighed forbedret med 15 %, hastighed forøget med 6 %.


Dreng, 12 år – 10 behandlinger:

Før behandlingerne Efter behandlingerne

E læser i SL40 C læser i SL40

87 % rigtige, 37,5 sek. 95 % rigtige, 23 sek.

Rigtighed forøget med 9 %, hastighed forøget med 40 %.

Derudover blev der observeret, at eleverne fra test gruppen har fået en øget koncentration, har en mindre forstyrrende adfærd, har færre konflikter og en mere sammenhængende læsning.

Hvad kan vi så bruge det til?

Undersøgelser har vist, at ca. 17% af eleverne forlader folkeskolen med et udbytte, der er så dårligt, at det vil give dem problemer i deres voksenliv. Problemer med ting, som langt de fleste opfatter som en selvfølge som f.eks. at skrive en huskeseddel, læse en brugsanvisning eller læse undertekster på tv. For den enkelte - et problem, som ofte begrænser og giver dårligere livskvalitet. For samfundet - et kostbart spild af god kvalificeret arbejdskraft, da en god del ender uden uddannelse, og dermed ikke får udnyttet de evner, som de har.

Nogle forældre vælger derfor at supplere folkeskolens undervisning med forskellige former for alternativ behandling og/eller privatundervisning.

Træningen/behandlingerne kan således bruges som supplement til den undervisning, der allerede er, men som af forskellige årsager ikke er tilstrækkelig for enkelte elever. F.eks kan læse- og koncentrationsproblemer jo også være en følge af ydre omstændigheder, som høj klassekvotient, særligt mange elever med specielle behov, mangel på kvalificerede undervisningskræfter mm. Men det kan også være en følge af alt for mange bump på læringens vej, som har taget modet helt eller delvist fra eleven, uanset hvor velvillige tiltag der iværksættes fra skolens side.

Læs mere på www.thetametoden.dk . Her findes en oversigt over samarbejdende klinikker i Danmark som har licens til at udfører træningen/behandlingen med Theta-metoden.
1 October 2013