Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Et mini køleskab er en smart og praktisk måde at nedkøle barnets juice, saft, mælk og lignende?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

Pigers og drenges konstruktionslegetøj og –lege

Af forskningschef cand.phil. Jørn Martin Steenhold

Konstruktionslegene og glæden ved at bygge og konstruere afhænger i særlig grad af barnets alder, modenhed og udviklingstrin.

Derfor er det meget vigtigt at skelne mellem de to almindeligste måder at konstruere på, nemlig enten

- at skabe frit og fabulere - ud fra den legendes egen forestilling om, hvordan en mo­del eller figur skal og bør se ud,

eller

- at kopiere - en model ved at aflæse et billede eller blive ført frem til et færdigt resultat ved hjælp af en byggevejledning eller en voksens vejledning.

Disse to måder bliver naturligvis kombineret.

Børn mangler ikke fantasi – de mangler frihed til udfoldelse

Kun få børn – omkring 5%, men ikke over 10% - vil efter det 6./7. år stadigt være i besiddelse af en fantasifuld og kreativ evne til at fabulere og skabe fuldstændigt frit. Derimod vil dette at kopiere eller efterligne være attraktivt for alle, og det er noget, alle kan. Kopieringen foregår efter en let tilgængelig vejledning eller anvisning, som er tilpasset børnenes udvikling. Voksne som vejledere er også en mulighed.

De fleste børn er da også tilfredse med ”kun” at være i besiddelse af denne evne til kon­struktion.

Piger - er generelt ikke så interesserede i det traditionelle konstruktionslegetøj (bygge- og samlesæt med mange elementtyper), som drengene er.

Den største forskel viser sig ved, at drengene meget gerne foretrækker meget store konstruktioner og modeller, mens pigerne oftest foretrækker micro-modeller eller mindre genbrugsting til klippe-, klistre- og tegnekonstruktioner.

Når det drejer sig om at konstruere en model, foretrækker pigerne de små og æste­tisk smukke ting, funktionelle modeller, som direkte kan indgå i deres egne planer og systemer.

Pigerne blander også gerne mange forskellige typer af materiale og gen­stande sammen. De stabler og nitter i flader, i perlerækker og til indhegninger, for­uden at de former og sampler.

De er gennemgående meget mere end drengene opta­gede af modellen og dens muligheder i den leg, de ønsker at komme i gang med at lege. Og så er det også interessant at beskæftige sig med de mange vidt forskellige alter­native sammenhænge, som modellen kan indgå i.

Drenge - foretrækker meget mere modeller, som indeholder funktioner, action og det voldsomme og kolossale.

De stabler i højden og i bredden og er meget optagede af en autentisk kopiering.

I modsætning til pigerne foretrækker de faste elementer, gerne af samme materiale og type.

De er også meget mere end pigerne optagede af selve byggeprocessen og har intet imod at lade modellen stå alene uden tilknytning til andre lege, efter at de har brugt mange timer på at bygge den.

© 2009 Børneliv & Vidensbutikken – Fra Jørn Martin Steenholds bog: Legetyper.

3 May 2012