Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Et mini køleskab er en smart og praktisk måde at nedkøle barnets juice, saft, mælk og lignende?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

At betragte, at iagttage og at ”se langsomt”

At kunne se og høre er basis for forståelsen af verden omkring os. Det nyfødte barn kan ikke fokusere på enkelte genstande og objekter, men kan efter nogen tid iagttage forældrenes ansigter, når de er 20-40 cm væk. Derefter begynder barnet, som en refleks, at dreje sit blik uden egentlig at have noget at kikke efter.

Når barnet er cirka to måneder, vender det hovedet efter lyde og kan desuden følge en genstand med øjnene. Ganske langsomt begynder det også at kunne styre sit syn og få øjnene til at arbejde sammen. At iagttage og at være opmærksom bliver herefter en vigtig aktivitet i barnets vågne tid.

At betragte er at se og stirre aktivt på noget bestemt. Det er en proces, som kræver koncentration og udholdenhed. Almindeligvis følger det lille barn altid et ansigt med opmærksomhed, men fra 3 måneders alderen kan det blive så optaget af at kikke på noget bestemt, at det næsten ikke er til at fange dets opmærksomhed.

Udviklingen af det lille barns øje-hånd koordination, som gennemløber flere forskel­lige udviklingstrin, skærper både opmærksomhed og nysgerrighed. Alle ting bliver iagttaget, rørt ved, følt og suttet på, og alt foregår i den dybeste koncentration. Fra cirka to måneders alderen kan det lille barn - hvis det bliver støttet og stimuleret i udviklingen af sin opmærksomhed og nysgerrighed - udvikle specielle og særlige evner til at iagttage, hvad der foregår i verden omkring det.

Opmærksomhed lærer barnet sig af nysgerrige voksne, der peger og viser og for­tæller. Det lille barn skal placeres overfor den genstand eller det billede, det skal iagttage, så det kan sanse det samtidigt med fortællingen eller forklaringen. Det kræver god tid, men det er samtidigt en måde, hvorpå barnet lærer at ”se langsomt”. Faktisk tager det ”opvæksttid” at lære at ”se langsomt”, når man skal se og iagttage omhyggeligt og grundigt. At lege at ”se langsomt” på en ting kræver opmærksomhed, vedholdenhed, fokusering, udvælgelse og scanning.

Børn undrer sig ofte over, at tingene ser anderledes ud afhængigt af den højde, hvorfra tingene iagttages. Forskellige iagttagelseshøjder og afstande snyder iagtta­geren, som på den måde erfarer, at det rette iagttagelsesperspektiv er en forudsæt­ning for at få det største kendskab til det, man ser.

© 2000 Jørn Martin Steenhold

29 December 2011