Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Et mini køleskab er en smart og praktisk måde at nedkøle barnets juice, saft, mælk og lignende?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

At iagttage det levende omkring os

Det drejer sig om mennesker, dyr, planter og interessante fænomener, vi enten selv kan tilrettelægge, eller som indtræffer af sig selv. Mennesket laver om på omgivel­serne, eksperimenterer med dem og prøver på at finde ud af, hvordan tingene med fordel kan være til gavn for os.

Det kan naturligvis være farligt. Voksne og ansvarlige mennesker tænker sig forhå­bentligt om, inden de begynder på store eksperimenter med at ændre på vores omgi­velser, naturen, dyrene, planterne. Menneskets indgreb i naturen er af en helt anden størrelsesorden end tidligere med uforudsigelige og måske katastrofale følger.

Lad os ikke smigre os selv for meget med vores menneskelige sejre over naturen. Den hævner sig på os ved enhver lejlighed. Når mennesker bliver ligeglade med andre mennesker og naturen, bliver jorden også ligeglad med menneskene!!!

For børnene er naturen noget givet, og den tilhører børnene. De er i deres fulde ret til at forlange, at voksne behandler naturen og dyrene ordentligt, så også de næste generationer af børn kan få mulighed for at lege, iagttage, sanse og blive forundrede over de storslåede ting og fænomener, som mennesket slet ikke kan leve foruden.

At iagttage andre mennesker og deres ting - mennesker og roller

Alle de forskellige ting, barnet lærer gennem iagttagelse af an­dre børn og voksne, både kendte og fremmede personer, bliver efterhånden optaget af barnet og benyt­tet på mange forskellige måder. Ofte smelter parallel leg og iagtta­gelses leg sammen gennem disse lege.

I mange rollelege efterligner børn fra tre års alderen bestemte personer for at prøve på at være ligesom dem. Mange gange bliver lege en repetition af, hvad den an­den person foretager sig, uanset om det er en voksen eller et barn. Repetitionen foregår ved iagttagelse og ved at efterabe, som derved er grundlaget for at barnet kan sammenligne hændelser og handlinger.

Iagttagelse af roller er grundlaget for, at barnet kan tilegne sig viden og færdighe­der om de forskellige funktionsroller i hverdagen – og få mulighed for at afprøve og eksperimentere med mulighederne. Legene med de mange forskellige roller kan barnet naturligvis lege alene, men meget ofte er der to eller flere deltagere i et socialt sam­spil, hvor rollerne og funktionerne bliver fordelt mellem deltagerne.

© Jørn Martin Steenhold22 December 2011