Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Et mini køleskab er en smart og praktisk måde at nedkøle barnets juice, saft, mælk og lignende?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

Det vigtigste – naturen som læremester.

Af Frank Christoffersen, lærer og Mogens Brask Christensen, naturvejleder.
www.ccnatur.dk

 

Frank Christoffersen og Mogens Brask Christensen arbejder – med meget stor succes – med en utrolig ide - om ”økobaser” for børn.

 

Ideen med en mobil økobase er at lave et naturpædagogisk tiltag der:

 

 • Fremmer børns og unges miljøforståelse, således at de på sigt tager vare på og ansvar i forhold til naturen
 • Tager afsæt i teorierne om de mange intelligenser
 • Praktiserer begrebet leg og læring
 • Nedsætter antallet af konflikter, samt lærer børnene at håndterer dem hensigtsmæssigt
 • Optimerer de erfaringer der giver børn godt selvværd og gode indlæringsvaner
 • Øger børnenes motoriske udfoldelsesmuligheder
 • Øger de fysiske rammer og styrker koncentrationen
 • Øger institutionernes muligheder for fleksibilitet og omstillingsparathed
 • Afprøver læseplans-lignende forløb
 • Lever op til de kommunalpolitiske hensigtserklæringer på børneområdet
 • Forbinder og skaber samarbejde på tværs af forskellige brugergrupper, især med henblik på turisme

 

Grundlæggende må vi sørge for at åbne op for en ny fortolkning af bæredygtighed, resurser, økosystemer, osv. Vi må på en kvalificeret facon, søge at give kommende generationen mulighed for at forholde sig fremadrettet til de store spørgsmål omkring natur og ikke forlade os på en unuanceret, personlige politiske interessanteres udlægning af sandheder. Det er afgørende at vi formår at løfte blikket og ser fremad, og ikke kun på vor egen samtid. Det må være i artens interesse at vi sikrer vore fremtidige eksistensgrundlag.

 

Fra ide til handling

 

Vi arbejder i dag allerede med leg og læring som begreb, i både daginstitutioner og skoler. Det er en anerkendt pædagogisk måde, at forstå børns måder at drage erfaringer på. Vi forsøger at implementere denne tænkning i vores daglige arbejde. Børns leg er det vigtigste redskab de har til at erhverve sig erfaringer der ruster dem til voksenlivet og øget samfundsorientering. Dette kræver dog også engagerede voksne der fylder substans i denne holdning.

 

Det er nu videnskabeligt bevist, at børn i naturbørnehaver har færre konflikter og sygedage, samt at de er mere parate til at modtage undervisning når de kommer i skole.

De kan bedre fordybe sig og de bliver bedre til at forhandle sig igennem social kriser og udvikler bedre sociale kompetencer generelt.

 

Børn der har det rart, og som er trygge og som stimuleres på rette vis, får større selvværd.

”Børn oplever sig selv og danner selvbilleder på baggrund af de voksne øje, der ser på dem” (citat: Daniel Stern).
Børn med et godt selvværd orienterer sig mod verden på baggrund af succes og ikke fiaskoer.

 

Naturen er genialt indrettet i forhold til børns motoriske udvikling.

Børns iboende trang viser os voksne vejen og gør os klogere på hvad vi skal stille op med på den enkleste og ressurser-rigtig facon. I naturen kan vi langt bedre se det enkelte barn som det virkelig fungerer, end vi kan i overfyldte daginstitutioner.

 

For børnene er naturens miljø uendeligt, uden begrænsninger.

Følelsen af højt til loftet og plads til at lege kan udvikle sig uden a man altid forstyrrer andre, er afgørende for barnets følelse af egen eksistensberettigelse. Det er også afgørende for om man udvikler evnen til at fordybe sig. At øve sig på at koncentrere sig kræver at barnet inspireres, motiveres og gives lov til at lære at lære. Det at kunne erhverve sig viden og forstå sammenhænge skaber evnen til at løse opgaver.

 

I institutionerne er kreativitet stor, når vi skal løfte den primære pædagogiske opgave, samtidig med et hav af andre praktiske opgaver.

Følelsen af fastlåsthed og ikke at kunne gøre noget godt mok, er alt for ofte med til at skabe utilfredshed blandt medarbejdere. Og utilfredshed suger energi ud af enhver foretagende, i stedet for at løfte det. Vi ved i dag at der er mange ting man kan gøre for at forebygge udbrændthed og negative spiraler. Rotationsmuligheder kan gøre underværker.
Nye pædagogiske miljøer, mulighed for at afprøve nye grænser og evner, kurser og udvikling er alt sammen med til at give dynamiske og kreative medarbejdere.
Tilfreds og omstillingsparate medarbejdere er grundlaget for en velfungerende institution.

 

Om læseplaner berettiges i daginstitutioner er af det gode eller det onde, - må komme an på en prøve. På baggrund af erfaringer vil man bedre kunne vurdere resultaterne og opnå nuanceret viden om denne form for pædagogik.

 

I forhold til børnepolitiske målsætninger må vi sige at der skal mirakler til, - hvis ikke vi begynder at bruger de ”visions-mennesker” der laver et stort stykke arbejde, dog alt for ofte uden at andre opdager det. Mange mennesker sidder med store viden om hvor skoen trykker og hvordan problemer kan løses uden at det koster en masse penge.

De vil kunne realisere mange gode tiltag og ideer.

 

Visionen er at bringer flere brugergrupper sammen om projektet, - således at andre der kunne have interesse også får mulighed for at være med.
Eksempelvis kunne skolerne bruge den enkelte dag io natur/teknik, ungdomsklubben kunne lave overnatningsture, kommunens offentlige ture kunne udgå fra eller afsluttes der. Børnehaverne kunne have deres gang.
Alle naturinstanser kan være med til at kvalificere deres egen formidling.

 

Kilde: Børneliv takker hjerteligst for dette oplæg – og vi vil følge projekterne. Henvendelse om projekterne skal rettes til Frank Christoffersen og Mogens Brask Christensen. – www.ccnatur.dk - Tel. 87 10 12 40

1 July 2011