Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Et mini køleskab er en smart og praktisk måde at nedkøle barnets juice, saft, mælk og lignende?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

En vejrmelding for børn

Skal børn prøve på at forstå en vejrmelding, skal de først lære at kende betydningen af følgende 17 ord.
Herefter kan man for forældre få en særdeles glimrende snak med sine børn om vejret.

Prøv selv.

   • Vejret kan være meget forskelligt, bestemt af årstiderne – og alle mennesker har en holdning til vejret, som er forskellig alt efter hvor man opholder sig på kloden.
   • Varme er det modsatte af kulde og kan være fugtig eller tør.
   • Kulden er det modsatte af varme og kan være let eller hård.
   • Tørken er en tilstand forårsaget af for meget varme og den kan være voldsom og katastrofal.
   • Vinden kan blæse på mange måder, voldsom eller let, fra orkan til blide, milde vinde.
   • Vandet er varmt eller koldt, drikkeligt eller udrikkeligt, salt eller ferskt, hårdt eller blødt – og der kan være vandmangel eller oversvømmelse.
   • Sne falder til jorden på mange forskellige måder og findes i mange forskellige former.
   • Regnen kan falde voldsomt eller let, fra kraftig monsunregn til let støvregn, kan forårsage store oversvømmelser, men kan også være en velsignelse for både mennesker og dyr.
   • Landskaberne er forskellige fra verdensdel til verdensdel, fra egn til egn og kan være frugtbart eller goldt.
   • Kysterne og strandene ser ud som havet vil det, for bølgerne former kysterne og strandene gennem mange år.
   • Havene kan være store eller små og bølgernes højde og voldsomhed er bestemt af vindens kraft og styrke.
   • Skovene kan være ufremkommelige eller åbne og lyse, så det er let at nyde at vandre igennem dem.
   • Engene kan være tørre gule strandenge eller fugtige, grønne og frodige enge med saftigt og tykt græs.
   • Moser kan være utilgængelige og farlige, dæmoniske og lumske, men også fristende at færdes i.
   • Klitter kan være store som ørkener eller små som sandbjerge og små runde høje, bevokset med marehalm.
   • Bjergene kan være høje og ufremkommelige, men nogle bjergkæder er åbne med smukke dale.
   • Universets lyde skulle være frygtelige og uforklarlige, mens stjernernes sange er blide og smukke.

© 2007 Jørn Martin Steenhold – fra bogen: Børn og klogskab – klog på 100 måder.

3 November 2010