Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Et mini køleskab er en smart og praktisk måde at nedkøle barnets juice, saft, mælk og lignende?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

Holdninger til fremtiden – som værdi

Grundlaget for forskellige samfundsformers udvikling og eksistens har været for­skelligt. Det er et spørgsmål om, hvilken værdi man mener fremtiden har. Indtil for ca. 25 år siden var der, på trods af de forskellige samfundslags for­skellige grundlag, mange flere ligheder end forskelle i opfattelsen af, hvilke ting der havde værdi. I dag er der meget tydelige og markante ændringer på vej – (måske direkte brydninger og opgør om tingenes værdi) - i opfattelsen og den måde, hvorpå værdier generelt skal opfattes – og det bliver ikke nemmere i fremtiden.

Fremtiden

Det er indlysende, at voksne mennesker, herunder naturligvis også forældrene, til enhver tid vil reagerer på den stadigt stigende ændringshastighed i samfundet, ved at søge til­bage til ”de gode gamle dage”.
Til enhver tid, tidligere såvel som i dag, kan man tale om forskellige tidssyn – fremtidssyn og opfattelse af fremtiden som noget værdifuldt - og om, hvordan vi reagerer på nye produkter, især ny viden og på forandringerne gene­relt.

· Fortidsorienterede værdier. - En gruppe reagerer negativt på alt nyt, de fortidsorienterede. Man er imod, man påpeger risici, man synes, at det er ”uhyggelige perspektiver”. Nutidens forældre, som er angste for fremtiden, er måske mere talrige end de såkaldte maskinstor­mere i forrige århundrede. Især i Europa er man bange for fremtiden. Man er be­tænkelig ved bioteknologien, internettet, stigende forbrug og generel teknologi i almindelighed. Mange siger, at det var meget bedre før. Forældre, som tilhører denne gruppe, tror, at moderne legetøj ødelægger deres børns barndom. Børnenes leg, som helt sikkert også er opfyldt af science fiction historier, opfatter de som en skjult årsag til, at børnene ikke er i stand til at skelne mellem fantasi og virke­lighed – hvilket er farligt – set ud fra forældrenes synspunkt.

· Nutidsorienterede værdier. - En stor gruppe, de nutidsorienterede, vil slet ikke forholde sig til fremtiden. Det er nutiden, der tæller, og fremtiden bliver nok ikke så meget anderledes end nuti­den. Spørger man personer fra denne gruppe om fremtiden, vil de måske svare: ”Ja, til efteråret flytter vores yngste barn hjemmefra”. Deres interesse for bør­nenes leg, legetøj og interesser generelt kan ligge på et meget lille sted. Bare bør­nene ikke er besværlige eller skaber konflikter for dem selv, for familien og omgi­velserne generelt. Bare der er forholdsvis fred og ro uden voldsomme afbrydelser i den normale dagligdag og uden negative udfordringer i den normale hverdag.

· Fremtidsorienterede værdier.- Den sidste gruppe, de fremtidsorienterede, kan ikke få forandringer nok. De er, hvad man kan kalde ”ændringsparate”. De hilser alt nyt velkomment som en mulig­hed snarere end en risiko. De er de første til at købe nye produkter, de første til at anvende ny teknologi. Deres børn får simpelthen alt nyt indenfor computerspil, de surfer på internettet og møder venner, de aldrig fysisk har rørt ved i cyber­space. Scenerne for børnenes leg er plukket ud af science fiction litteraturen, og de bliver opfattet som vigtige. Legene beskriver ofte den fjerne fremtid, med tæt kontakt til etiske og moralske problemer fra den kendte verden i nutiden. Star Wars eventyret er både beskrivelsen af en fremmed verden, hvor galakser­nes civilisationer kæmper – et fremragende scenario – men det er tillige en hjer­tegribende myte om det godes sejr over det onde.

Læseren af denne artikel tilhører ganske sikkert den sid­ste gruppe – de fremtidsorienterede – ellers havde vedkommende vel ikke kikket ind til Barnehageforum, hvor det handler om børn og børnehaver!

I børnehaven leger man – og legen opfattes som noget meget værdifuldt - og legen tilhører fremtiden. Faktisk vil legen i fremtidens samfund få en meget fremtrædende plads og være grundstenen i al form for virksomhed.

Alle tre tidssyn er naturligvis OK, men i en tid med stor ændringshastighed er det meget upraktisk at være fortids- eller nutidsorienteret.
Det giver for mange skuffel­ser med hensyn til børnene (og deres interesser og fremtid), som uden forældrenes vidende leger, hvad de har lyst til, fordi fremtiden tilhører børnene. Med mindre man som forældre ikke direkte er fortidsromantisk og lukker øjnene for, hvad der sker her og nu – og måske vil ske i fremtiden.

© 2007 Jørn Martin Steenhold

24 September 2010