Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Et mini køleskab er en smart og praktisk måde at nedkøle barnets juice, saft, mælk og lignende?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

Paradigmeskiftet

Et paradigmeskift er et skift i et mønster, for eksempel et skift i måden at opfatte tilværelsen på.
Gennem tiderne har mennesket haft forskellige måder at opfatte sig selv på.
Indtil 1400-1600 mente mennesker her i vesten at Gud havde skabt himlen og jorden, jorden var flad, man vidste hvor Gud boede og alt i Bibelen var sandt. Man byggede opfattelsen på det præsterne fortalte, da menigmand ikke kunne læse. Bibelen var på latin og man forstod ikke det, der foregik i kirkerne.
Efter 1600-tallet med opfindelser og nye opdagelser ændrede mennesket sin måde at tænke på. Videnskaben fik indflydelse, en ny verden blev opdaget, mennesket begyndte at opdage andre sider af verden og sig selv, men Gud mistede sin værdi ganske langsomt, kun det der kunne måles og vejes duede.

Vi står nu overfor endnu et skifte.

Vi er begyndt at finde ud af at Gud eksisterer og at forholdet til vores tilværelsen og vores liv her på jorden har en betydning, som vi ikke før har set. Vi står midt i et meget stort skifte med alt det det medfører.

Vi går fra Fiskens tidsalder, som startede omkring år 0, og til Vandmandens tidsalder. Dette indebærer, at vi er ved at ændre vores opfattelse tilværelsen og hvem vi er. Man kan sige at vi, der lever nu er spydspidser, lysbærere for den nye tid. Indigobørnene og de mange mennesker, som i dag bliver bevidste om deres spirituelle evner er eksempler på dette. Der er ved at dukke en ny bevidsthed op om, at religionerne alle har en fælles ide og længsel.

Et af målene for vores menneskehed er en forening af det mandlige og det kvindelige aspekt, eksemplificeret i østens og vestens religioner. Østens ”passive” måde at dyrke religionerne og vestens mere aggressive måde at gribe det an på, er også et billede på det enkelte menneskes indre balance mellem aktivitet og væren. Vi er på vej til en forening af alle religioner og en accept af vores forskelligheder, selvom angst og frygt lige nu er det mest fremherskende.

Alle religioner er som de skal være, så krige om hvem der har ret er frugtesløse.

Da Gud, eller hvad den universelle energi kaldes, har skabt det hele, må det i sagens natur være godt som det nu er, derfor er der ingenting der er forkert, set med kærlighedens guddommelige øjne. Så uanset om du er fra Afghanistan eller Danmark, om du er heteroseksuel eller homoseksuel, minister eller arbejdsmand, kristen eller muslim, så er du ok med alt hvad det betyder. Det betyder også at alle religioner er ok. De er alle en del af menneskets måde at opfatte livets menig på. Derfor er et nyt menneskesyn på vej. Et menneskesyn som indebærer kolossale forandringer for alt, hvad vi ellers har troet på var rigtigt og forkert. Forandringer der kan bringe en ny balance til jorden. Et nyt menneskesyn indebærer at nye visioner for det enkelte menneske, samfundene og vores måde at leve og styre samfundet på vil dukke op.

Vi skal til at erstatte håbløshed og resignation med håb, tro og tillid til at mennesket og jorden er på rette vej.

Det, vi mennesker opfatter som forkert, har ikke noget med Gud at gøre, det har noget med vores egen mørke side at gøre og det er derfor vi er på jorden, for at sætte lys på vores eget mørke.

Mørket er vores udviklingspotentiale.

Problemer er udvikling i arbejdstøj

Det nye menneskesyn

Alt er enhed og derfor er der ingen modsætninger.

 • Alle mennesker er her på jorden, fordi de som sjæle har noget de gerne vil lære
 • Du har alt det med herned, som du skal bruge for at kunne opfylde dit livs formål
 • Intet i dit liv er tilfældigt
 • Vi er alle guddommelige væsner af lys og kærlighed
 • Lys og mørke er vore udviklingspotentialer, vores skjulte følelser er de mørke sider( smukke gaver i grimt papir).
 • Alle religioner har den samme gud, han/ hun kaldes noget forskelligt
 • Der er to følelser i verden, angst og kærlighed, angst er kærlighed vendt på hovedet.
 • Vores værste fjende er vores største frelser.
 • Menneskeheden har alle nogle følelser fælles( kollektive følelser): angst, skam skyld, kærlighed
 • Fælles for de fleste mennesker er at de har skjulte følelser
 • Når vi fordømmer andre, er det os selv vi fordømmer
 • Vi lærer harmoni gennem konflikter
 • Vores ydre verden spejler vores indre
 • I krisen er Gud nærmest
 • Angreb og forsvar er følelser, der angiver, at du har skjulte følelser
 • Du får altid det du beder om
 • Alle mennesker er kanaler

© Ulla Maglekilde Jerrebo©

18 August 2010