Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Et mini køleskab er en smart og praktisk måde at nedkøle barnets juice, saft, mælk og lignende?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

Udeskolen – en redning for mange børn

I udeskolen foregår der en anderledes læringskultur, hvor en aktivt undersøgende og oplevelsesbaseret undervisning kan supplere den traditionelt stillesiddende, boglige og teoretiske skole.
Det er en redning for mange børn, der har et kæmpe behov for at lære gennem fysiske aktiviteter.

Udeskolen vil derfor primært præsentere konkrete læringsprocesser, som foregår enten i naturen, på skolens omliggende arealer eller udendørs i umiddelbar nærheden af skolen.

Med etableringen af en udeskole forventer de fleste, at eleverne på en række områder bliver bedre funderede, mere skoleglade, og at lærernes muligheder forøges:

Mange muligheder for børnene:

 • Nemmere tilgang til læringsrige miljøer – større viden
 • Flere basale erfaringer med og dybere indsigt i fagene og ny viden;
 • Lettere tilgang til den traditionelle skoles undervisning – og bedre resultater
 • Større glæde og motivation til skole og undervisning – også på lang sigt
 • Bedre kendskab til sig selv og egne læringsstile – og bedre resultater.
 • Flere sociale kompetencer (pga. meget samarbejde.
 • Sundere helbred og bedre fysik: motion, frisk luft, m.v.
 • Ændret adfærd; større omverdens forståelse, og tagen ansvar for natur og miljø
 • Bedre rustede når de forlader folkeskolen; en større viden, bedre formuleringsevne, og udtryk gennem adfærd.
 • M.m.

Mange muligheder for lærerne:

 • Større mulighed for helhedsundervisning; sammenhæng praksis – teori
 • Mere tid til undervisning, mindre til konfliktløsning.
 • Brug af leg, nysgerrighed, og forundring som afsæt for undervisningen
 • Deltagelse i udeskole netværk (inspiration, udveksling)
 • Større arbejdsglæde
 • M.m.

Ved mange skoler overvejer man i disse år at etablere udeskole for både yngre og ældre børn.

Børneliv anbefaler at skolerne kontakter lærere og naturvejleder i virksomheden ccnatur – www.ccnatur.dk - som har mange års erfaring på dette områder.

Helt og lykke med initiativerne.

3 May 2011