Scandinavian Toy Institute

STI - Scandinavian Toy Institute
www.toy-institute.com

Kontakt: Jens Martin Steenhold, CEO

Certificerer Børnehave & Vuggestue.

Børnehave og vuggestue kan blive STI (Scandinavian Toy Institute) Certificeret. Den samlede personalegruppe gennemgå et certificeringsforløb.

Forløbet klæder lederen, samt øvrige medarbejdere på, til at gøre leg, lærende leg bevægelse og læringsrum til en integreret del af hverdagen.

Pædagogerne lærer at bruge legen som et redskab til at skabe øget trivsel og udvikling, et effektivt læringsmiljø og stærke sociale fællesskaber.

Personalegruppen lærer, hvordan legen udvikler børns sociale, matematiske, musikalske, kreative, personlige, motoriske, intuitive, eksistentielle, sproglige og kognitive viden og kompetencer.

Vuggestuen og børnehaven får inspiration til at planlægge og gennemføre konkrete lege som konkret styrker børnene i legen. De lærende rum og den lærende leg er hoved essencen i certificeringen.

 

LLI teamet

- er noget så umoderne som en samlet flok idialister, der tror på at børns legende vidensindsamling og legende læring skaber grundlaget for det hele barn. 

Vi i LLI tror på at alle faguddannede, som arbejder i de Danske institutioner, af hele hjertet ønsker at hjælpe, støtte, udvikle og ikke mindst lege med bærnene i institutionerne.

Vi ved godt at national politik og lokal politik har STOR indflydelse på i hvilken grand pædagogikken i hverdagen og den lærende leg har det i den enkelte institution.

MEN, vi stopper ikke med at tro på barnet i os alle: "Alle skal have en mulighed"

 

BILLU

www.billu.dk

- formidler Læringsprodukter til børn

- leverer Lege og Læringsprodukter samt Læringssystemer og Læringsrum i alle mulige afskygninger og sammensætninger.

 

BILLU's produktvalg tager altid afsæt i læreplaner. Med det som grundlag sammensætter vi produkt/læringspakker/-sæt ift. lærerplaner.

Der afholdes seminarer/workshops, der understøtter og bidrager til den pædagogiske udvikling 

Kunderne er de Fagligt kompetente - Pædagogisk ansvarlige - Økonomisk bevidste personaler som også er indkøbere i institutionen/skolen. 

BILLU samarbejder med Scandinavian Toy Institute.