Boginfo - ved Peter Eie Christensen

"Det hele barn - Det hele menneske!"

Jørn Martin Steenhold har udviklet et barndoms univers, som han kalder - "Det hele barn - det hele menneske".

Heri opstiller han fleksible mål for, hvad børn helst skal nå at lege og eksperimentere med i løbet af de første 10 år af deres liv, for at de kan udvikle sig til hele mennesker.

Hvert barn skal lære verden at kende på sin egen måde, siger han.

De fundamentale begreber i dette univers beskriver han under overskrifterne:

Sansning - Viden - Erfaring - Udtryk - Tolkning - Fortolkning

- der rummer de fleste af de "tegn", de ting, hændelser, situationer og episoder, som barnet vil kunne møde!

Det sker mest af alt gennem leg og eksperimenter -  og bedst når barnet føler sig trygt i bevidstheden om at være elsket!

Livet opfindes på ny hver gang et barn fødes. Opfindelserne gentages i en uendelighed, for livet er så mangfoldigt, at det ikke er skabt én gang for alle.

Livets muligheder skal hele tiden både opdages og afprøves på ny. Det sker gennem legen, hvor forundring over nye opdagelser omsættes til forståelse, bevidsthed og erkendelse.

Vi kan kun forstå livet, hvis vi kan gå i dialog med andre mennesker og sætte navne på alle ting!

Jørn Martin illustrerer de spekulationer, der kan opstå under en sådan dialog:

To børn på fire og fem år stod og snakkede sammen om, hvordan et lille barn bliver født.

Det ældste barn vidste godt besked og sagde:

Først bliver hovedet født, derefter det øverste af kroppen og armene med hænder, så bliver det nederste født og til sidst benene og fødderne.

Det yngste barn tænkte sig om og spurgte så:

Hvem sætter så det lille barn sammen?"

Jørn Martin fortsætter:

Visionen om "det hele barn"

- kan kun opnås ved, at hvert enkelt barn får mulighed for at

  • mærke og sanse verden
  • drømme
  • afprøve tingenes muligheder
  • afmåle nysgerrighed med erfaringer
  • lege med fortællinger og eventyr
  • lege og eksperimentere med materialer, legetøj og værktøj
  • gå på opdagelse i naturen
  • deltage i fællesskabet om oplevelser
  • vise følelser, empati og hjælpsomhed
  • berette om oplevelserne til andre

 

1 Sansning

 

 

2 Viden

 

 

3 Erfaring

 

 

4 Udtryk

 

 

5 Tolkning

 

 

6 Fortolkning

 

 

7 Dannelseshjulet