Viden kanon

At vide noget er for børnene det samme som at kende til noget bestemt, at forstå og erkende – men også at være sig bevidst om noget bestemt, fordi man kender til det.

Børn vil vide - opdage - eksperimentere - afprøve - opleve - drømme.

Børn får viden, når de leger, eksperimenterer og afprøver betingelserne og omstændighederne bag alle livets tiltag - i samvær med andre børn og voksne - men også ved at forundres og alene have mulighed for at gruble over situationer, episoder, hændelser og begivenheder.

De indsamler viden!

De prøver på at sætte deres viden i system!

Her beskrives 100 videnområder,

- som alle børn i deres barndom skal have mulighed for at lege med

- og forundres over!

Kapitler