Tolkning

En tolkning er en specifik forklaring, som fremstiller, klarlægger, udlægger eller gør rede for, hvordan noget bestemt kan tydes – men tolkning kan også være en vurdering eller analyse, være en metodisk, kritisk videnskabelig undersøgelse, som afprøver og er udtryk for en bedømmelse. 

En tolkning af, hvordan noget kan tydes, er altid bestemt af den personlige viden og indsigt, men også af livserfaring, livssyn, social baggrund, køn og alder.

Andre kan derfor være enige, uenige – eller delvis enige eller uenige – med den, som tolker. Hvem der så har retten på sin side – eller hvem der får ret - må altid stå sin prøve – dels gennem en nytolkning, dels ved at inddrage flere evt. sagkyndige personers vurdering og måske endnu flere aspekter af faglig karakter.

Små børn tager tingene – og tolkningerne fra voksne – for givet.

De er nysgerrige, lytter og prøver på at sammenligne med andet, som de måske ved noget om. De vil altid prøve på at finde ud af, hvad nye historier og informationer kan bruges til.

I bogen - Tegning, tegn og kendetegn, skriver han bl.a.:

"Børnene (især større børn) kan imidlertid også have en anden opfattelse af det, de ser end det, den voksne har set. Det er derfor vigtigt at få både små og større børn til at udtrykke deres følelser om billeder og kunst.

Det kan kun ske ved at tage dem med på kunstudstillinger hvor det        både kan være ny og ældre kunst, de kigger på!"

Børn er vant til at se på billeder – det har de gjort siden de blev præsenteret for de første folde-ud-bøger, pegebøger og fra den første gang, de blev placeret foran TV. Alle billeder, uanset om de bevæger sig eller ej, fortæller en historie, og nogle billeder fortæller en mere voldsom og dramatisk historie end andre.

Jo mere børnene bliver opfordret til at tolke det, de ser, jo bedre bliver de til det.

Det er vigtigt at nære respekt for, at børn måske har anden tolkning af et billede end den voksne.

Under alle omstændigheder er der tolkning i enhver historiefortælling – og børn holder meget af deres egne historier.

Jørn Martin Steenhold - Tegn Tolkning

Index og OPSLAG til bøgerne:

Tegning, tegn og kendetegn & Legenes kendetegn (SAXO Publish)