Babyhjulet

BabyhjuletDet er på basis af forskningen i - De små børns fabulations- og erfaringsuniverser - at BABYHJULET blev designet og beskrevet.

Begge dele indgår i dag som analysemodeller for arbejdet med certifesering af både legetøj og genstande til små børn, samt ved vurderingerne af miljøer for småbørn.

 

0-3 måneder – kort fortalt

I flere måneder inden fødslen kan barnet høre stemmer og lyde - f.eks. musik. De samme stemmer, toner og lyde skaber efter fødselen en god følelse af tryghed. Barnet kan se nogle få timer efter fødslen, men ved ikke, hvad det ser. Efter en måneds tid kan barnet holde blikket fast ved en bestemt ting samt følge personer og ting med øjnene.

       I de første 4 uger sover de fleste børn mellem 21 og 23 timer i døgnet og derefter bliver de gradvist mere aktive.

 

Motorik

Den nyfødte begynder at bevæge sig umiddelbart efter fødslen. Lidt efter lidt strækkes arme og ben ud fra fosterstillingen. Helt spontant griber barnet ud efter ting – uanset hvad det er.

Smilet er i starten mest et udtryk for velvære, men efterhånden bliver det mere bevidst og lettere at få frem. I ca. 2 måneders alderen begynder barnet at putte alt i munden, også hænderne, som er gode at sutte på.  

   

Hvad kan de fleste 0-3 måneders børn?

Med kroppen

Fra ca. 5. uge kan barnet lave små cirkelbevægelser med håndleddene. Barnet får erfaring med legetøjet ved at holde det med hånden, se på det og forandre legetøjets udseende ved at roterer det frem og tilbage.

    Fra ca. 9. uge kan barnet flytte legetøjet – tæt til øjnene og væk fra øjnene. Derved erfarer barnet, at legetøjet syner større og mindre. Fornemmelsen af at kunne flytte en genstand mærker barnet også i armen. Barnet får erfaring med legetøjet ved at det kan flytte det helt hen til sig og putte det i munden. Barnet erfarer også, at det skal have fat i legetøjet, hvis det skal kunne ses tæt på og puttes i munden.

 

Med sproget

Gråden bliver lidt efter lidt mere nuanceret og bliver et sprog. De forskellige typer gråd antyder barnets temperament og behov. Morgentid er pludretid. Hvis far eller mor synger, så pludres der også lystigt.

 

Hvordan leger den nyfødte?

Da barnet i de første 3 måneder som nævnt sover det meste af tiden, er legen meget begrænset, og legen foregår helt på forældrenes betingelser. Populært kan man sige, at mor og far er barnets bedste legetøj. Øjen- og kropskontakt samt ”snakken” er den første vigtige kommunikation. 

    Forældrene efterligner barnet og laver babylyde, snakker babysnak, laver grimasser til barnet, laver cyklebevægelser med de små ben, nusser og kysser den lille krop, danser blidt med barnet på armen, synger, lader den lille gribe i en finger og spiller musik.

   

Legetøj

*   mors og fars krop

folde-ud-bøger eller billeder med enkle motiver i klare farver

små, farverige bamser eller frottédyr

uro

ophæng

fjer

 små bjælder og klokker

* rangler

* new age musik 

 

3-6 måneder – kort fortalt

Barnet er efterhånden vågent i flere og længere perioder. Det sparker og spræller og får derved oplevelsen af sin egen krop. Alt, hvad der er inden for syns- og rækkevidde er genstand for den lilles eksperimenteren. Hænderne er nu også mere åbne, og barnet følger og iagttager hændernes bevægelser. Efterhånden bliver barnet klar over, at hænderne er en del af kroppen. 

Motorik

Hovedets bevægelser udvikles lidt efter lidt, så barnet efterhånden kan holde hovedet selv og dreje det efter lyde.

    Når barnet ligger på ryggen, begynder det at gribe efter sine fødder og barnet kan trille om på siden. Når barnet ligger på maven, kan det støtte på albuerne. Og sidst i denne periode kan barnet, når det ligger på maven arbejde sig op på strakte arme. Fra denne stilling kan det trille om på ryggen – uden hjælp. 

     I oprejst stilling (med fars og mors hjælp) støtter barnet nu let på benene, og hen mod de 6 måneder begynder barnet at gøre små hoppebevægelser.

 

Hvad kan de fleste 3-6 måneders børn?

Med kroppen

Fra ca. 12 uge kan barnet vibrere og ryste legetøj, når det bøjer i albue eller håndled, og bevægelserne iagttages nøje af den lille. Barnet får erfaring med legetøjet ved:

at bøje og strække og evt. lytte til lyd

evt. at se på lyset som veksler, når barnet bevæger legetøjet

-  at evt. lyd og lys hører op, når det holder op med at bevæge legetøjet

    Erfaring og udvikling fortsætter ved, at barnet veksler med at kombinere disse 3 helt grundlæggende bevægelsesmønstre. Og de 3 grundlæggende bevægelsesmønstre suppleres efterhånden med følgende:

    Fra ca. 4. måned erfarer barnet, at det kan bruge begge hænder på én gang og hver hånd for sig. Barnet erfarer også, at det kan gøre 2 ting samtidigt.   

    Fra ca. 4 ½ måned opdager barnet at det kan holde meget, meget fast om en genstand. Også store genstande erfarer barnet, at det er i stand til at vende og dreje med begge hænder.  

Med sproget

Såvel legetøj som personer motiverer barnet til at pludre, le og hvine for både at tiltrække sig opmærksomhed og for at få svar.   

Hvordan leger barnet på 3-6 måneder?

Legene foregår stadigvæk på forældrenes præmisser i denne periode, men barnet bliver efterhånden  meget opmærksomt og koncentrerer sig om hændelser og situationer. Forældrene leger typisk med barnet ved at få det til at le, laver små gymnastikøvelser, kilder og pludrer med barnet. Forældrene bruger deres knæ som gynge, leger ”gå og stå” med barnet på armen, lader barnet trække i deres hår, leger ”klappe, klappe kage” og synger sange og mimer for barnet. 

Legetøj

Forældrenes og barnets egen krop

Sansetæpper/aktivitetstæpper

*   Række-ud-efter-og-gribe-fat-i-ting   

Tøjdyr og gribedyr i stof

Rangler med forskellige lyde

Bideringe

Reflekser og spejle

 

6-9 måneder – kort fortalt

De fleste børn reagerer med glæde på kendte stemmer. Tiden kaldes også for barnets prægningsperiode, fordi barnet knytter sig til de primære personer, som det omgås til dagligt.

    Denne tid har stor betydning for personlighedsdannelsen med hensyn til barnets selvtillid, selvværdsfølelse og åbenhed. Perioden er også sårbar for barnet. Barnet begynder at være tilbageholdende eller bange for nye personer og er forbeholdende over for nye ting og genstande.

legeuniversmodel 0-12 måneder

Motorik

De fleste børn bevæger sig meget, og de kan dreje rundt om sig selv, når de ligger på maven. Desuden kan børnene bevidst trille fra ryggen og om på maven – og omvendt.

    Barnet begynder at lave de første krydsbevægelser: når det ligger på maven, presser det fodballerne og hænderne let mod underlaget. Krydsbevægelserne er de første forberedelser til at kunne kravle.

    Efterhånden kan de fleste børn sidde op. I begyndelsen sidder barnet foroverbøjet. Det retter sig gradvist op og har sidst i perioden lært at sidde rank uden støtte.

    Når barnet støttes af en voksen, kan det stå med strakte ben.    

 

Hvad kan de fleste 6-9  måneders børn?

Med kroppen

Fra ca. 5. måned sker der et stort spring i udviklingen. Barnet begynder at kunne ”give og give slip” – at tage og give.

Fra ca. 5 ½. måned erfarer de fleste børn, at hænderne kan ”arbejde sammen”. Barnet kan holde om en genstand med en hånd, samtidig med at det med den anden hånd kan udføre en anden bevægelse med genstanden. F.eks. kan barnet holde på en rangle med den ene hånd og samtidigt dreje ranglens kugler med den anden hånd.

Fra ca. 7. måned opdager de fleste børn, at de kan have en ting i hver hånd

og lade tingene røre hinanden. Eller slå tingene sammen, så barnet fremkalder en lyd.

Der er mange ting og sager, som nu kan bruges som legetøj. De bedste er køkkenting og ufarlige brugsting, som giver lyd, når barnet slår dem sammen.

Fra ca. 8. måned opdager barnet, at ting kan ændre form og give lyd, når barnet påvirker genstanden. Situationen med gavepapiret, som krølles og rasler, og derfor er langt mere interessant for barnet end selve gaven, er typisk i denne alder.  

Med sproget

Barnet reagerer med glæde på kendte stemmer. Og pludrelydene bliver mere varierede og svinger i forskellige tonehøjder. Med korte lyde påklader barnet sig bevidst opmærksomhed. Omkring 9-måneders alderen kan de fleste børn gentage enslydende stavelser  som ”ma-ma” og ”da-da”.   

Hvordan leger barnet på 6-9 måneder?

Ting, genstande og legetøj bliver grundigt betragtet. Og alt vendes og drejes, puttes i munden og bankes ned i underlaget eller bordet. Alle disse aktiviteter glæder barnet, og ros og opmuntring er vigtig – også selvom det larmer.  

Legetøj

Bolde

Balloner (som er pustet op)

Byggebægre

Store klodser

Simple stableklodser

Puttekasser

Æsker og dåser til at komme ting i

Køkkenting (skåle, gryder, træskeer)

Paprør og anden giftfri emballage

Pegebøger med enkle handlingsmotiver (f.eks. en and, som står op om morgenen og går i seng om aftenen)

Sovedyr

Skubbe-trække-dyr

 

9-12 måneder – kort fortalt

Prægningsperioden fortsætter. Og barnet viser glæde ved at putte sig ind til forældrene og andre prægningspersoner, mens andre på det bestemteste afvises. 

    Barnet er snart på vej rundt i huset og i skabene. Alt skal røres og undersøges, og barnet eksperimenterer med alle ting og genstande. Enkle lege gentages med stor begejstring.

    Men eksperimenterne kan ende i kaos og gråd, når tingene ikke vil det, som barnet tror de kan. Dog er glæden lige så stor, når eksperimenterne lykkes eller giver overraskende resultater.

    Barnets aktiviteter veksler mellem orden og kaos samt glæde og sorg, som udtrykkes spontant og direkte.

Motorik

Fra at kunne stå på alle fire – det vil sige hænder og knæ, begynder de fleste børn i begyndelsen af perioden at kravle. I begyndelsen kravler barnet baglæns, men snart går det fremad – undertiden i pasgang.

    Ved at få lov til at kravle får barnet for første gang erfaring med et rums udstrækning og indøver sin første retningsopfattelse. Og ved at kravle hen mod noget bestemt, øver barnet sig for første gang i at nå et ønsket mål.

    Sidst i denne periode begynder barnet at rejse sig op. Det øver sig ved møblerne og går sidelæns i begyndelsen.

    Ud over at kravle og stå sker der også meget med det, man kan kalde de instrumentelle handlinger – også kaldet finmotorikken.

 

Hvad kan de fleste 9-12  måneders børn?

Med hænderne

Fra ca. 9 ½ måned bruger barnet begge hænder og kan gøre noget konstruktivt og forskelligt med begge hænder på samme tid samtidigt med at det har et mål eller en hensigt med bevægelsen.

    Barnet kombinerer efterhånden alle de bevægelsesmønstre, som det har lært siden fødslen (10 i alt), og eksperimenterer i legen med de instrumentelle handlinger – og legen gentages gerne - igen og igen.

    I begyndelsen af denne periode begynder barnet desuden at bruge tommel- og pegefinger som en ”knibtang”. Dette kaldes også for pincet-grebet. På den måde kan barnet nu samle små ting op.

Med sproget

Barnet begynder at efterligne kendte ord, som f.eks.  ”far”, ”mor”, ”mad”, ”hej” og ”bamse” ved hjælp af lyde, som skal dække ordbegrebet. Sidst i denne periode udtaler barnet ordene og skelner mellem de forskellige ord og begreber. Barnet lærer efterhånden , og sidst i perioden forstår barnet en lille besked på 2-3 ord, f.eks. ”find bamsen” eller ”kom her”.

Hvordan leger barnet på 9-12 måneder?

Barnet behersker de forskellige bevægelsesmønstre forskelligt, alt efter om det sidder, eller hvordan det står, hvilket underlag, der leges på eller hvilket legetøj, barnet benytter.

    F.eks. kan barnet have en byggeklods, som ikke ”binder” i hver hånd, placere den ene klods på gulvet med den ene hånd, placere den anden klods ovenpå med den anden hånd og kort tid efter bytte dem om.

Legetøj

*   Bolde og oppustede balloner

*   Ufarlig emballage af alle slags

*   Papkasser i alle størrelser

Klodser

Puttekasser

*   Mælkekartoner

Badeting som kan flyde

Køkkenting (skåle, gryder og skeer)

Pegebøger med enkle motiver og handlingsforløb

Sovedyr

Telefon

Trækdyr

Vogne

 

1 til ca. 2 år – kort fortalt

I denne periode begynder barnet at gøre krav på, at rare og trygge situationer gentages og bliver til ritualer.

    Barnet kender de faste ritualer fra hverdagen, f.eks. at synge en godnatsang, at læse i en bog ved sengetid, morgen- og middagsritualer og ritualer i forbindelse med familiesamvær og hygge.

    Barnets opmærksomhed skærpes i denne periode, ved at det får mulighed for at se og opleve nye ting og situationer.   

legeuniversmodel 12-24 måneder

Motorik

Barnet løber stift på flade fødder. Fra 15-18 måneders alderen kan de fleste børn gå op ad en trappe med støtte og lære at kravle baglæns ned. Barnet kravler og klatrer på alt. Der prøves kræfter med tunge ting. Stole bliver skubbet hen til borde, så barnet kan kravle op.   

 

Hvad kan de fleste 1-2 årige?

Med kroppen

Når barnet lærer at gå, går det i begyndelsen blot for at gå. At kunne gå er for barnet en ny måde at udfolde sig på, og verden åbner sig på ny. Fra 15-18 måneders alderen begynder barnet at kunne løbe.  

Med sproget

I begyndelsen siger barnet mange forskellige, enkelte ord. De fleste børn kender navnene på alle i familien, kender de forskellige stemmer og reagerer på fremmede stemmer og lyde.

    I slutningen af denne periode gentager barnet ord, som andre lige har sagt. Barnet siger også flere ord og begynder at bruge 2-3 ords sætninger, f.eks. ”Mor, se”  

    Barnet begynder også at ”snakke med” og anvender derfor ord, som slet ikke har noget med sagen at gøre. Det synger til sig selv og for sig selv. Melodierne er hjemmelavede – uden egentlig begyndelse eller afslutning. 

Hvordan leger barnet på 1-2 år?

De fleste børns eksperimenter og leg foregår på barnets egne præmisser: Det leger alene (eneleg). Efterhånden vil barnet gerne lege ved siden af andre, men det vil ikke have, at andre blander sig i legen. Denne form for leg kaldes parallelleg. For barnet er endnu ikke socialt og har derfor heller ikke nogen social forståelse.

    Barnet eksperimenterer med farver og kridt. Tegningerne er på skrible- og kradsestadiet – uden motiv og historie – og udføres udelukkende for eksperimentets skyld.    

    Samtidig med at barnet går, kan det bøje sig ned og det, som har interesse samles op: sten, pinde, blomster, myrer, mariehøns, maden – kort sagt alt.

    Jord, luft, ild og vand er også genstand for barnets interesse og eksperimenter – hvis det overhovedet kan slippe afsted med det.

    Alt, hvad der kan stables, bliver stablet. I begyndelsen af perioden kan de fleste børn stable et tårn af 3-4 store klodser og  selv kaste en bold.

Legetøj

Klodser

Ting, som kan sættes sammen

Trækdyr

Kasser til at fylde og tømme

Hammerbræt

Samlepyramider

Puttekasser

Bolde og balloner

Slaskedukker

Mester Jakel

Tykke farver og papir

Spand og skovl

Puslespil

Reklamer og gamle telefonbøger

Sangbøger

Bøger med enkle fortællinger og billeder

Trylledej og ler