Jørn Martin Steenhold, f. 1944

Er uddannet (børnehavelærerinde) børnehavepædagog, forfatter, cand.phil i pædagogik - med studier i etnografi, antropologi og folkemindevidenskab.

Forsker i barndom, børns indsamling af viden, børns læring, børns redskaber og legetøj, børns lege, børns drømme og forhåbninger om fremtiden.

Her bliver der bragt en oversigt over hans forskning m.m.: