Børns leg med kundskab – en naturlig del af deres barndom

1. udgave 2011 - 2018 - 2021
© 2011 Knowledge Wheels Group a/s & Jørn Martin Steenhold.
ISBN-nr. 978-87-7082-262-6
Tryk: POD-center Erhvervsskolernes Forlag

Denne udgave må ikke gøres til genstand for offentligt udlån.
Kopiering af denne bog må kun finde sted på institutioner, der har indgået aftale med Copy-Dan og kun indenfor de i aftalen nævnte rammer.

NB. Dette materiale indgår i BMR Børnemiljøregistrering & BMV Børnemiljøvurdering på Børneliv Pro – www.borneliv-pro.dk
Du finder desuden definitioner og beskrivelser om de 100 kundskabsområder i bogen: Jørn Martin Steenhold: Klog på 100 måder
Du finder beskrivelser af legetyperne i skemaet i de 3 bøger: Legetyper – Legeuniverserne – Legen i tiden og i fremtiden.


Databaserne i biblioteket er udarbejdet af Jørn Marin Steenhold og en række specialister.

De pædagogiske redskaber: Videnshjulet – Legehjulet – Kreativitetshjulet – Babyhjulet – er mønsterbeskyttede.

Materialet tager udgangspunkt i en række bøger, ideer og praktisk pædagogiske teorier, skrevet og udformet af Jørn Martin Steenhold.
Litteraturlisterne finder du her: Udgivelser

Først opfinder børn historien: Det er historien om det spændende, det interessante, det smertefulde, det rørende, det
interessante, det smukke, det utrolige, det universelle, kosmos i og omkring deres egen tilværelse.
Derefter opfinder de bevidstheden: Det er bevidstheden om deres eget liv og værdien af deres egen historie og verden
omkring dem.
Såvel som i historien som i legen – da leg er historiefortælling – er der ingen vetoer.

Jørn Martin Steenhold

 

 

Download bogen