Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Et mini køleskab er en smart og praktisk måde at nedkøle barnets juice, saft, mælk og lignende?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

Kims spil og intuitiv læring

”Kims lege” er en måde gennem leg at lære at se, iagttage og huske.
Men det er i lige så høj grad en måde, hvorpå børn kan udvikle evnen til intuition.

Læg forskellige små genstande ved siden af hinanden og lad barnet iagttage dem. Herefter skal barnet kikke væk, og en af genstandene fjernes.
Barnet skal herefter atter se på genstandene og gætte hvilken af tingene, der er blevet fjernet.
Omvendt kan man i stedet for at fjerne en ting tilføje en ny ting til samlingen, og barnet skal så gætte, hvilken genstand der er kommet til.

Eller man kan lade en lille gruppe børn kikke opmærksomt på hinandens udseende og påklædning.
Uden at andre kikker, kan man ændre en detalje, og et af børnene skal så gætte, hvad der er ændret.
Det er de mange vidt forskellige påvirkninger fra vores omgivelser, som får vores sanser til at reagere.
Disse reaktioner er fornemmelserne, som bliver bearbejdet i vores centralnervesystem. Denne bearbejdelse medfører, at vi kan opleve omgivel­serne og verden og herefter registrere, hvad vi synes om og kan lide ved at se, høre, føle, lugte og smage – og nyde.

Hvad er intuition?

Intuitiv tænkning er en intellektuel betragtning og erkendelse, der giver en dybere og rigere forståelse af tingenes væsen.
Tit er intuitiv tænkning en pludselig umiddelbar forståelse af en helhed eller en sammenhæng – og tænkningen kan være uden nærmere forklaring, logik eller videnskabelig erfaring.

Det uforklarlige er ulogisk og mystisk, men på trods heraf oplever nogle mennesker mange flere uforklarlige ting end andre.
Nogle mennesker er i stand til at udføre uforklarlige handlinger og er i besiddelse af uforklarlige evner og færdigheder, som ingen helt ved noget om - og heller ikke har en anelse om, hvornår vil blive brugt.

Det er vel ikke uden grund, at mange mennesker opfatter intuitiv tænkning, viden og intelligens som noget mystisk og uforklarligt, eller noget overnaturligt – samtidig med at være dybt fascineret af de mennesker – børn som voksne – som er fornemme-kloge.

9 March 2011