Musik

 
Musik – omhandler beskrivelser af og oplevelser med musik og musiske aktiviteter.
 

Musik vækker følelser hos såvel voksne som børn. Musiske evner påvirker også andre kompetencer, som f.eks. sproglige evner. Derfor er musik vigtigt.