Vidste du at...

- Astma er den hyppigste kroniske sygdom hos børn.


- 128.000 børn kommer på skadestuen hvert år - mange efter hjemmeulykker.


- Ny undersøgelse viser, at hver tiende 3-årige er overvægtig.


- Tre ud af fire danskere mener, at tilsat farve i mad er overflødigt.


- Flere og flere helt almindelige børn spiser så meget smertestillende medicin, at de må have hjælp til at stoppe deres forbrug.

- Hvert tredje danske barn får hvidt brød til morgenmad, viser en ny undersøgelse.

- Der lever mere end 6,2 milliarder mennesker i verden. Af dem er 2,2 milliarder børn under 18 år. 1,9 milliarder af børnene bor i udviklingslande, og én milliard lever i fattigdom. Det er halvdelen af alle verdens børn.

- Magnetisk legetøj kan være livsfarligt for børn?

- Et mini køleskab er en smart og praktisk måde at nedkøle barnets juice, saft, mælk og lignende?

- Børns risiko for at udvikle allergier mindskes med 36 procent, hvis moderen spiser økologiske mælkeprodukter under graviditet og amning, viser forskning.

- Børn, der sover mindre end ni timer i døgnet, har tre gange så stor risiko for at udvikle fedme end andre børn.

- at to glas sodavand eller saftevand indeholder en hel dagsration af sukker for et børnehavebarn?

 

 


Søger du flere
artikler om børn?


 

Modeller-stafet


Legebeskrivelse:

Deltagerne deles i to hold a 4 personer.

Hvert hold deles i 2 så der står to personer fra hvert hold i hver sin ende af to baner.

Banerne har minimum 4 markeringer (kegler) med højst to meters afstand mellem sig.

Ved hver markering ligger et billede af et dyr eller en seddel med et dyrenavn.

Den ene halvdel af hvert hold løber frem mod første markering.

Ved markeringen skal de modellere det dyr som er på billedet eller sedlen med deres kroppe.

Når resten af holdet har gættet dyret, må man fortsætte til næste markering og modellere et nyt dyr.

Det hurtigste hold vinder.

 


Aldersgruppe:
8 – 14 år

Antal deltagere: 8 personer

Rekvisitter: Kegler til markeringer, papir og blyant

 


Billedkloghed styrkes gennem denne leg – det er evnen til at opfatte og udtrykke dele af den rumlige verden nøjagtigt.
Børnene leger som om de er malere, arkitekter, billedhuggere, fotografer, navigatører, stifindere og piloter.
Disse børn tænker i forestillinger, billeder og dimensioner og er følsomme over for mønstre, former og farver.
2 March 2012